Storgata 134 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Alle de gamle husene på toppen av Storgatbakken er borte. Nr. 134 lå omtrent der vi ser vinduene nr. 3 og 4 fra venstre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Dette er det eneste bildet vi kjenner til med Storgata 134 intakt. Det er hus nr. tre fra venstre, med fire vinduer i 2. etg. og tre i 1.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)

Storgata 134 i Tromsø var et bolighus som ikke ble gjenreist etter en brann omkring 1950. På 1960-tallet overtok Rørhandelen hele kvartalet. - Gammelt matr.nr. 232.

Sørensen

Målebrev til Thomas Hansen på byggegrunn, datert og tinglyst 8. des. 1845.

Tinglysing om at Thomas Hansen selv har latt oppføre huset.

Auksjonsskjøte etter Thomas Hansen til T.B. Holst, 1851. – Holst solgte videre til Morten Sørensen samme år.

I 1865 bodde toldrorskarl Morten Sørensen her med kona Nikoline og to barn og bødker Rasmus Vith med kona Siriannna og to sønner.

Toldrorskarl Morten og Nicoline Sørensen, Peder Larsen med kona Bergitte og åtte barn, i 1875.

I 1885: Bødker Jeremias Olsen med kona Nille og 6 barn, enke Karoline Srtenberg, fisker Gunnar Vaglid med kona Tina og tre barn.

Skjøte fra Morten Sørensens arvinger, ved E. Rotvold, til Karl Lorentsen, i 1888.

Skifteskjøte fra Karl Lorentsens og hustrus dødsbo, til los Ole Jakobsen, i 1898.

I 1900 bodde disse her: Los Ole og Julie Jakobsen med tre barn, lærer ved folkeskolen på landet Knut J.L. Stennes med kona Elise og to døtre.

Skjøte fra los Jakobsens enke Julie Jakobsen og angivelig eneste myndige barn og arvinger; Ole, Olaf og Sigrid Jakobsen, til maskinist Lars Danielsen, i 1908.

Danielsen

Maskinist på D/S «Skjervø», Lars Leonhard og Nanna Kristine Danielsen med fem barn, tjenestepike Agerda Talmine Henriksen, skipstømmerm Edevard og Mekaline Myhre med to barn, i 1910.

I 1916: Maskinmester Lars Leonhard og Nanna Kristine Danielsen, fhv. skredder Karolius Math., Hansine Ingvarda og Hansine Lovise Jensen.

Eid av Lars Danielsen i 1918.

Bevilling for fru Nanna Danielsen til å sitte i uskiftet bo, i 1930.

Nanna Danielsen gård i 1932 og 46.

Kontordame Kristine og butikkdame Ragnhild Danielsen, (1940).

Huset skal ha blitt ødelagt av brann ca. 1950.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.