Storgata 138 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr. 138 lå omtrent der den nærmeste bilen står parkert.
Foto: Einar Dahl (2017).
I 1938 så Storgata 140, nærmest, mye friskere ut enn naboen 138.
I 1957 var rollene kanskje byttet litt om.
Foto: A. Sjøtun

Storgata 138 i Tromsø var et ganske stort hus som unngikk rivingsspøkelset ved å bli flyttet til Straumshella i 1961. - Gammelt matr.nr. 69.

Tollrorskar Larsen

Målebrev til Jakob Johansen, datert 15. des. 1842, tinglyst 9. jan. 1843.

Skjøte fra Jakob Johansen til Jens Larsen, i 1862.

I 1865 bodde disse her: Tollrorskar Jens Larsen med kona Olufine Hendriette og fem barn, fisker Edis Mathisen med kona Grete Marie og en datter, fisker Edvard H. Edisen med kona Johana Ingebrigtsdatter og en datter.

Skjøte fra Jens Larsen til Joakim Georgsen på en ½-part av eiendommen, i 1874.

Her bodde tollrorskar Jens Andreas og Olufine Larsen med fire barn og bryggemann Joach. Georgsen med kona Jakobine og en sønn, i 1875.

I 1885: Toldrorskarl Jens Andreas Larsen med kona Olufine Henriette, handelsbetjent Hans Andreas Larsen, sypike Anna Konstanse Larsen, faktor (hos R.S. Holmboe) Ole Severin Iversen med kona Jensine Elisabeth, fem barn og tjenestepiken Amalie Berntine Olsen.

Hjemmelsdokument til Joakim Georgsen på skifte etter hustruen Jacobine, f. Larsen, på forannevnte part, i 1885.

Tømmermann Evensen

Skjøte fra Joakim Georgsen til Anton C. Evensen på en ½-part av eiendommen og på en uthusbygning, i 1891.

Skifteskjøte fra Jens Larsens og hustrus dødsbo til Anton Evensen på boets ½-part av eiendommen, i 1896.

I 1900 bodde hustømmermann Anton og Hansine Evensen her med sju barn og skomaker Lauritz Jakobsen med kona Sofie og to døtre.

Eid av Anton Evensen i 1904.

Enke Hansine Evensen med fire barn, skraphandler H. Galant, skomakermester Lauritz Jakobsen med kona Berthe og tre døtre, i 1910.

Arbeider Andersen

Skjøte fra Hansine Evensen til Georg Andersen, i 1914.

I 1916: Mekanisk arbeider Georg Andreas Andersen, Abigael Olufine, urmaker Jens Anton og syerske Johanna Petrine Andersen, maskinist Olav Andreas og Thora Elise Erlandsen, tjenestpike Hansine Nikoline Sørensen.

Eid av Georg Andersen i 1918/32 og 46.

Kontorassistent Aasmund Olsen, (1957).

Huset ble flyttet til Hella av Tromsø Arbeiderforening i 1961.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.