Storgata 143 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 143 har vokst til både a, b og c.
Foto: Einar Dahl (2017).

Storgata 143 i Tromsø er en arbeiderbolig som er tatt godt vare på, men også mye påbygd. - Gammelt matr.nr. 491.

Tømmermann Kulstad

Målebrev til Cornelius Kulstad, datert og tinglyst 25. juli 1859.

Tømmermann Cornelius Kulsrud med kona Ane Fredrikke Kulstrøm, Jens Klinge og Berthe Larsdatter, i 1865.

Kornelius og Anne Fredrikke Kuldstad, bryggearbeider Jens og Berte Klinge, i 1875.

I 1885: Blokkmaker Cornelius Kulstad med kona Marith, konditor Gunder Emanuelsen med kona Barbara Marie.

I 1900 bodde disse her: Blokkmaker Cornelius Kulstad med kona Marit, ishavsharpuner Simon Strøm, fhv. pedel ved folkeskolen Ole Olsen med kona Anna, skipstømmermann Konrad Wolmersen med kona Ingrid.

Skjøte fra Kornelius Kulstads enke, Marit Kulstad, til Konrad Wolmersen, med forbehold om kår for enken, i 1902.

D/S-maskinist Jens Marelius Johannesen med kona Anna Amalie og tre barn, agent Valdemar Jensen med kona Petra, i 1910.

Former Mortensen

Skjøte fra Conrad Wolmersen til Wilhelm Mortensen, i 1910.

I 1916: Former Wilhelm og Karen Mortensen, tømmermann Edvard Kristian og Gudrun Johannesen.

Skjøte fra Wilhelm Mortensen til Marinius og Kristian Albertsen, i 1918.

Fisker Nyvold

Ektepakt mellom Sina og Kristian Albertsen Nyvoll, hvoretter deres ½-part skulle være hennes særeie, i 1923.

Eid av fisker Marinius og fisker Kristian Nyvold i 1932 og 57/72.

Fiskerne Kristian og Marinius Nyvoll, arbeiderne Albert, Arne og Even Nyvoll, (1946).

Maskinarbeider Even og lagerarbeider Torbjørn Nyvold, (1957).

Skjøte fra Kristian Albertsen Nyvold til Albert, Even, Arne og Torbjørn Nyvold og Randi Sørensen på en ideell ½-part, i 1973.

Anna Nyvold

Marinius Nyvold døde i 1974 og Anna Nyvold satt i uskifte.

Skjøte fra Anna Nyvold til barna: Serine Oksnes, Albert, Even, Arne og Torbjørn Nyvold og Randi Sørensen på hennes ideelle ½-part, i 1978.

Anna Berger Nyvold og Kristian Nyvold, (1977/82).

Skjøte til Hjørdis Krogh og Reidun Karlsen i 1986.

Jorunn Lyngmo, (1986), Hallvard Olaisen, (1990), Tor Morten Refseth, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.