Storgata 150 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 150 står ganske ensom tilbake.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 150, helt til høyre, så ganske fint ut i 1938.
Rundt 1960, da Stil-Klær hadde utsalg her, forsøkte man seg med nye vinduer.
Foto: Knut Dyvik

Storgata 150 i Tromsø unngikk akkurat den store forretningsgården i nummer 142-48, og står fortsatt. - Gammelt matr.nr. 231.

Bokbinder Geisler

Målebrev til Thomas Rasmussen, datert 2. februar, tinglyst 8. februar 1847. – Erklæring om at han selv hadde bygget huset ble tinglyst samme dag.

Auksjonsskjøte etter Thomas Rasmussen, til konsul Holst, i 1854.

I 1865 bodde bokbinder F.E.A. Geisler og to sønner her samt sjøfarende Ole Gudmundsen med kona Margrete Johannesdatter og to sønner.

Fartøyfører og fisker Henrik Wilhelm Rath med kona Marta Benedikte Nilsdatter og seks barn, sjømann Ole og Margrethe Gudmundsen og en sønn, i 1875.

Skjøte fra T.B. Holst til Bertinius Olsen, i 1876.

Byggmester Olsen

I 1885: Snekkersvenn Bertinus Johan Olsern, Helmine Marie Olsen, Hilda Othilie Olsen, Anna Sofie Olsen, skoleelev Olaf Marinius Brokman.

I 1891: Bertinus Olsen med kona Helmine, to døtre og svigermor Mornanna Hartvigsen.

I 1900: byggmester Bertinus Olsen med kona Helmine og to døtre.

Husbyggmester og møbelsnekker Bertinus Johan og Helmine Olsen med to døtre og lærerskoleelevene Thorvald Navnes, Anna Sesland, Julianne Vasvik og Alexandra Tordal, i 1910.

I 1916: Byggmester Bertinius Johan, Helmine og ekspeditrice Margoth Olsen, skipper Johan og Anna Pedersen.

Skjøte fra Bertinius Johan Olsen til datteren, Margot Olsen, i 1918.

Skjøte fra Margot Olsen til Bertinius J. Olsen, 1925.

Anna Dyrstad

Skjøte fra Bertinius Olsen til fru Anna Dyrstad, med fritt hus for selger og hustru så lenge de lever, i 1925.

Eid av Anna Dyrstad i 1932 og 1946.

Sydame Hjørdis Lorentsen, maskinist Haakon Lunde, slakter Olaf Jørgensen, (1940).

Sydame Hjørdis Lorentsen, kasserer Dankert og dreier Haakon Lunde, arbeider Gustav Olsen, (1946).

Osvald Gamst

Skjøte fra Anna Dyrstad til Osvald Gamst i 1954.

Stil-Klær, damekonfeksjon, manufaktur, (Eli Pedersen), (1957/66).

Mekaniker Osvald Gamst, (1966/93), Einar T. Karlsen, (1966).

Hansen Agentur og Import, (1986), Ivar Sandnes, agenturforretning, (1986).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.