Storgata 152 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fotografiet skal være fra ca. 1910. Da kan det være Johanna Nilsen som står i døråpningen. Hun bodde her med sine sju barn etter at mannen hadde stukket av i 1904.
Foto: Chr. Hansen
Etter krigen førte familien Falung opp et murhus
Foto: Per Eliassen (?)

Storgata 152 i Tromsø var et av de første husene som ble revet på Storgatebakken, allerede før krigen. Murhuset som ble reist etter krigen, har lidd den samme skjebnen. - Gammelt matr.nr. 264a.

Fisker Johannesen

Målebrev til Lorentz Chr. Larsen på byggegrunn, datert og tinglyst 8. desember 1845. – Samtidig tinglysing om at Lorentz Larsen har bygd huset.

Auksjonsskjøte til konsul T.B. Holst, i 1852.

Skjøte fra Holst til Ole Salborg, i 1858.

I 1865 bodde fisker Otto Chr. Edevard Johannesen her med kona Maren Dortea og sju døtre, tømmermann Ingebrigt Dahl med kona Ane Marie og en sønn.

Auksjonsskjøte etter Ole Salborg, til konsul Holst, i 1866. – Samme år solgte Holst videre til Otto Chr. Johannesen.

Dagarbeider Otto Edvard og Maren Dorthea Johansen med to døtre, fisker Morten Bernhard Enoksen med kona Helena Dorthea, i 1875.

I 1885: Arbeider Otto Johansen med kona Maren Dorthea, Alfred Mortensen, arbeider Morten Enoksen med kona Helena og fire barn.

Attest fra sakfører Moursund om at Otto Johannesen var avgått ved døden og at hans enke Maren og barna samtykte i at hun kunne sitte i uskiftet bo, og at han ikke hadde andre livsarvinger enn Anne Johannesen, Jensine Johannesen, Helene Enoksen og Olufine Kirkmo, i 1900.

I 1900 bodde Maren Johannesen her, forsørget av datteren Anna, hun var restauratrice om bord i S/S Olaf Trygveson. Dessuten Nora Sørensen, som drev vaskeri, med en sønn.

Delingsforretning hvor en parsell ble fraskilt og gitt matrikkelnummer 264B,(Elvegata 8), tinglyst 3. nov. 1902.

Eid av Otto Johannesens enke i 1904.

Skjøte fra arvingene etter Otto og avdøde Maren Johannesen til deres medarving, Anne Bergitte Johannesen, i 1908.

Beboere i 1910 var Johanna Nilsen med sju barn (mannen rømte i 1904), Elsine Jensen og Sofie Nilsen, kles- og husvask.

I 1916: Arbeider Anton og Leonora Eidissen, murer Nikolai og husholderske Hanna Nikolaisen.

Skomaker Kjile

Skjøte fra Anne Johannesen til Oluf Kjile, i 1918.

Skomaker Oluf Kjile bodde her på 1920-tallet og eide huset i 1932.

Huset ble revet før krigen.

Skjøte fra Oluf Kardinius Kjile til byggmester Nils Gerhard Roesen, i 1941.

Skjøte fra Nils G. Roesen til bileier Kristian Jensen i 1948.

Skjøte fra Kr. Jensen til Gunnar Paulsen i 1949.

Olsen og Falung

Skjøte fra G. Paulsen til Ulla Olsen og Jan Falung i 1953.

Ny murgård ble ført opp etter krigen.

Transportarbeider Jan og Irene Falung, (1957/66).

Bankassistent Inger J. og damefrisør Ulla Olsen, (1957).

Skjøte fra Jan Falung til Tore Lerstein på ideell ½-del, i 1982.

Ulla Salong, (1966/72), (Ulla Olsen), (1986/93).

Venche’s Klippotek (frisør Venche Indal), (1982), Tore Leirstein, (1986/90).

Huset ble revet nok en gang rundt 2010 og tomta har siden vært ubebygd.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.