Storgata 154 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 154 ligger på hjørnet mot Elvegata.
Foto: Einar Dahl (2017).
I bakgården ligger 154b.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra Storgata i 1938. Storgata 154 er det hvite helt til venstre.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
I 2014 var huset blåmalt.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).

Storgata 154 i Tromsø er en hjørnegård mot Elvegata. I bakgården har eierne reist et nytt bygg, nummer 154B. - Gammelt matr.nr 414.

Vaskekone Bergitta

Målebrev til Arne Willumsen, tinglyst 25. juni 1855.

Ditto til Arne Willumsens enke på en tilleggsgrund, avholdt 4. januar 1861, tinglyst 7. september 1874.

I 1865 bodde husmor/vaskekone Bergitta Danielsdatter her med tre sønner og tre losjerende. Sønnene het Arnesen, sannsynligvis etter Arne Willumsen.

I 1875 hadde Bergitta to sønner og en losjerende i huset.

I 1885: Enke og huseier Bergitte Arnessen, tømmermann Petter Danil Arnessen med kona Margrete og to barn, fisker Lars Hermanssen med kona Chalote og to sønner, fisker Ebart Hermanssen med kona Ovidya og sønnen Hans, enke og syerske Johane Andersen.

Skjøte fra Arne Willumsens enke til Daniel Arnesen, med kår om fritt opphold, i 1889.

Tømmermann Arnesen

Skipstømmermann Petter Daniel Arnesen med kona Margrete og seks barn, vaskekone Kristianna Andersen med to barn, sjømann og kullsjauer Oluf og Anna Toresen, i 1900.

Eid av tømmermann Daniel Arnesen i 1904 og 1932.

Skipstømmermann Daniel og Margrethe Arnesen med fire barn, enken Kristianne Andersen med en datter, i 1910.

I 1916: Skipstømmermann Daniel, Margrethe og sjømann Peter Arnesen, kjøpmann Arne Arnesen (m/forretning i Skippergata 36) og butikkdame Anna Arnesen, strykerske Anna Elise og enke Kristianne Andersen, fisker Hans P. Jakobsen.

Skjøte fra Tromsø kommune til Daniel Arnesen på et grunnstykke m/areal 15 kvm. som tillegg til eiendommen, i 1937.

Begjæring fra Anna Rønning, som er testamentarving ette Daniel Arnesen, om overføring av grunnbokshjemmel, i 1943.

Anna Rønning

Maler Einar Rønning, (1940 og 57).

Eid av Anna Rønning i 1946 og 1966.

Malersvenn Ivar Rønning, (1957/66), Alfhild Arnesen, (1966).

Ruth og Ivar Rønning, (1972), fhv. verftseier Wilhelm Arnesen, (1972).

Ivar Rønning

Skjøte fra Anne Rønning til sønnen Ivar Rønning i 1975.

Ivar Rønning, (kontorsjef i tollvesenet), (1977/90) (i nr. 154B), Anna Rønning, (1982).

Marit Fagerthun, (1986), Trygve Rønning, (1986).

Musiker Jakop Thomsen, (1990).

I 154b: Yvonne Johansen, (1993), Arne Johnsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.