Storgata 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dette gatekrysset, omtrent i fotgjengerfeltet, lå Storgata 15.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata i 1938. Fra høyre ser vi nr. 11 og 13, med kolonialen på hjørnet, deretter nr. 15.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)

Storgata 15 i Tromsø var et 2-etasjes bolighus som ble revet på 1950-tallet. - Gammelt matr.nr. 353.

De første beboerne

Den 12. aug. 1844 tinglyses en erklæring fra Kommunebestyrelsen om at husets eier også skal være eier av grunnen huset står på.

Kårkone Karen Ovedia Christensdatter bodde her med tre losjerende i 1865.

I 1868 utstedes en erklæring om at Karen Ovidia Valnum har bygget huset. Samme år selger hun til Krister Eriksen Rosnæs, tinglyst 2. mars 1868.

Murmester Salomon Lahti og hans kone Brita Catrine kom begge fra Nedre Torneå i Finland. De bodde her med datter og barnebarn i 1875.

Krister Eriksen dør på 1870-tallet. I 1876 utstedes en presteattest på at enken Josefine Eriksen er gift med Søren Kiil Kræmer.

I 1885: Sjømann/fisker Søren Kremer med kona Jossefine og fire barn, murmester Solmon Latti, gullsmed Mathias Jakobius Methile med kona Randine Kathrine og tre barn.

I 1891: Søren og Josefin Lathi Kræmer med tre barn, to pleiebarn og hennes, enkemannen Salomon Lathi, tjenestepike Petrikke Larssen, Kristen Henningsen med kona Hansine, tre døtre og barnebarna Haltdorf Bentson og Aksel Kristian Marinius.

Bryggeriarbeiderne

Huset ble solgt fra Søren Kræmer til L. Mack i 1893.

I 1900 bodde bryggeriarbeider Martin Dahl her med kone Anna og en sønn, det gjorde også maskinist på ølbryggeriet Anton Hanssen, hans Laura og tre barn, samt leieboere.

Eid av Ludvig Mack i 1904. Mack hadde behov for stabil arbeidskraft ved bryggeriet.

I 1906 selger L. Mack videre til sin ansatte Anton Hansen: «Denne eiendom og nedenfor samme, på byens grund stående, uthusbygning.»

Maskinist på ølbryggeriet Anton og Ida Hansen bor her med fire sønner i 1910. Det gjør også notarbeider Jens K. og Alfine Mathisen med tre barn.

1916: Bryggeriformann Anton Peder og Ida Marie Hansen, bøssemakerlærling Arne Waldemar og elektriker Leif Hansen, fisker Jens Karl, Hansine Berntine og tjenestepike Johanna Mathisen, Hjalmar Korn. Mathisen, sadelmakerforretning.

Eid av Anton Hansen i 1918/32 og 1946.

Smed Hans Joh. og husmor Ida Hansen, arbeider Kristoffer Kristoffersen, (1940/1946).

Tromsø kommune

Skjøte fra Anton Hansen til Tromsø kommune i 1948.

Huset ble revet mellom 1953 og 1960. Det skapte en åpning fra Peder Hanssens gate helt ned til sjøen.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.