Storgata 160 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 160 ligger på hjørnet mot Arbeidergata, den går opp til høyre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 160 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 160, nr. fire fra venstre, hadde butikkinngang fra Storgata i 1938.

Storgata 160 i Tromsø er en hjørnegård mot Seminargata. Den gjorde kanskje mer av seg i gamle dager, da hadde den inngang fra Storgata.

Fisker Sørensen

Målebrev til Bernt Davidsen, tinglyst 14. september 1857.

I 1865 bodde enke og husmor Anne Davidsen her med fem barn, fisker Conrad Nilssen med kona Hansine Adriana Johansdatter og fem barn.

Skifte etter Bernt Davidsen der eiendommen ble utlagt enken Anne Gerhardine, i 1866. De hadde sønnene Bernt, Anton og Adolf Davidsen.

Presteattest om at Anne Gerhardine var gift med Søren Martin Sørensen, i 1874.

Fisker Søren Marthin Sørensen med kona Anne og fire sønner, fisker Jens Konrad Nilsen med kona Johanna Elisabeth og en sønn, i 1875.

I 1885: Fisker Søren Martin Sørensen med kona Anna Gerdine og sønnen Karl, fisker Johannes Sørensen, fisker Fredrik Helmer Johannesen med kona Marie og to døtre.

Auksjonsskjøte til Christian Krane, frasolgt Søren M. Sørensen, i 1896.

Bryggemann Krane

Bryggemann Christian og Charlotte Krane og seks sønner, tranbrenner Hans Martin Kristiansen med kona Hanna Olufine, i 1900.

Eid av Kristian Krane i 1904 og 1931.

Bryggemann Kristian Krane m/kone Charlotte og fem sønner, konditorsvenn John Mikkelsen, lærerskoleelevene Arent Mogster, Haakon Rydland og Oluf Nymoen, maskinist Meyer Karlsen, i 1910.

I 1916: Bryggemann Kristian Richard, stud.art. Erling, glassmester Marius Andreas, arbeider Richard og mekaniker Tor Krane, mekaniker Søren Hansen.

Bekjentgjørelse fra Tromsø Vergemålsrett om at Kristian Krane var satt under vergemål, i 1921.

Ektepakt mellom Kristian Krane, ved verge Sam. Arnesen, og hustru Charlotte Krane, hvorved bl.a. denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1921.

Smed Krane

Skjøte fra Charlotte Krane til smed Tor Krane, datert 1931.

Disp. Rich. og kontordame Marie Krane, (1940), (Hun som pensjonist i 1957).

Tor Krane døde i 1953, hustruen Marie arvet.

Skjøte fra Marie Krane til Ragnvald Pedersen i 1956.

Rørlegger Pedersen

Pedersen & Johansen, rørleggerforretning, (Ragnvald Pedersen og Agnar Johansen), (1957).

Rørlegger Ragnvald Pedersen, (1966/77).

Skjøte fra Ragnvald Pedersen til Gunnar Moldenæs i 1979.

Skjøte fra Gunnar Moldenæs til Eldis og Robert Jensen i 1982.

Rita Elin Jensen, (1990).

Eidis Jensen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.