Storgata 170 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 170 ligger på hjørnet mot Arbeidergata.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 170 sett fra Arbeidergata.
Foto: Einar Dahl (2017).
Da dette bildet ble tatt, het eiendommen til venstre Storgata 172. Etter krigen ble den delt mellom nr. 170 og 174 og forsvant ut av soga.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Storgata 170 i Tromsø er en hjørnegård mot Arbeidergata. Eiendommen har hatt en komplisert nabohistorie med Storgata 172. Opprinnelig var de én eiendom som ble delt i 1877. På bykart fra 1931 og 1945 er Storgata 170 utelatt, bare nr. 172 er med. I matrikkelen for 1946 oppgis det at eiendommen Storgata 172 er delt mellom nr. 170 og 174 og på dagens grunnkart i kommunen er nr. 172 borte, husrekken har nr. 170, 174, osv. - Gammelt matr.nr. 457b.

Bødker Andersen

Målebrev til Nils Peder Thomassen og Martin Johan Thomassen, datert 15. august 1854, tinglyst 27. august 1855. - Skjøte fra Martin Thomassen til Nils P. Thomassen på hans andel, i 1855.

I 1865 bodde Nils Thomassen i Storgata 172.

I 1875 bodde bødkermester Karl Andersen her med kona Marie og en datter.

Skjøte fra Nils P. Thomassen til bødker Karl Andersen på en ½-part av grunn og våningshus, uten uthus, i 1876.

Delingsforretning hvorved eiendommen får matrikkelnummer 457b, (Storgata 170), i 1877.

Skjøte fra Karl Andersen til Ingebrigt Ingebrigtsen, i 1878.

Målebrev på en tilleggsgrunn på 3 alen, i 1882.

I 1885: Skipper Ingebrigt Ingebrigtsen med kona Bereth og to sønner, arbeiderske Johana Førde, maskinist Hans Hansen med kona Thora og datteren Betty, gårdmann Johannes Tøllefsen med kona Berthe.

Rettstolk Dahl

Auksjonsskjøte til rettstolk Ole Dahl, frasolgt I. Ingebrigtsen, i 1895.

I 1900 bodde rettstolk og konstabel Ole Dahl her med kona Anna Nilsine, fire barn og en pleiesønn. Det gjorde også sjømann Peter Danielsen på D/S «Senjen», med kona Laura.

Rettstolk Ole og Anna Nilsine Dahl med en datter, typograf Karl Hedløi Kristensen med kona Sofie Kristianne, i 1910.

I 1916: Rettstolk Ole Olsen Dahl, Anna Nilsine og tanntekniker Emilie Augusta Dahl, arbeider Leonhard og Fina Hansen.

Eid av enkefru Anna Dahl i 1932 og 40.

Emilie Dahl

Skjøte fra Anna Dahls arvinger til tanntekniker Emilie A. Dahl i 1942, (1957/72).

Målebrev- og kartforretning avholdt 20. okt. 1942 hvorved søndre ½-del av Storgata 172 ble utskilt og tillagt denne eiendommen, tinglyst 31. mai 1944.

Skjøte fra Tromsø kommune til Emilie Dahl på denne delen, i 1944.

Pensjonist Hulda og tanntekniker Emilie Dahl, handelsbetjent Sverre Berg Jensen, (1946).

Pensjonist Hilda Dahl, (1957).

Emilie Dahl døde i 1973. Arvingene var Aagot Glomseth, Astrid Berg-Jensen, Borghold Krane og Kaare Krane.

Brødrene Johannessen

Skjøte fra arvingene til Reidar og Arvid Johannessen i 1973.

Brannmateriell A/S, (Arvid og Reidar Johannessen), (1977/86). De kom fra Storgata 105.

Reidar Johannessen døde i 1981, Erna Johannessen satt i uskifte.

Berner Invest

Skjøte til Berner Invest A/S i 1988.

Åshild Birkeland, (1993), sykepleier Kristian Gjessing, (1993), Ørjan Johansen, (1993), Monica Johnsen, (1993), Siri Johnsen, (1993), Stig-Vidar Johnsen, (1993), Anne Sofie Røysland, (1993), Randi Strømmen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.