Storgata 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 17 lå på hjørnet her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 17 hadde, i likhet med nr. 19-27, "ryggen" mot Storgata og fronten mot Stranda.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)

Storgata 17 i Tromsø hadde bare vært bebodd av en eneste familie da huset ble revet. Usikkert når. - Gammelt matr.nr. 352.

Familien Nicolaisen

Den 12. aug. 1844 tinglyste Kommunebestyrelsen en erklæring om at den som eide et oppsatt hus på grunnen også skulle eie grunnen.

Andreas Ebeltoft fikk auksjonsskjøte på hus og grunn 4. nov. 1844. Samme dag ble eiendommen overført fra Ebeltoft til Nicolai Sørensen.

Fisker og huseier Nicolai Sørensen bodde her i 1865 med sin kone Hanne Emilie og parets seks barn. Det gjorde de også i 1875, da hadde to av barna flyttet ut.

I 1880 ble Hanna Sørensen enke.

I 1885: Huseierske og enke Hanna Nicolaysen, fisker og teglverksbestyrer Mikael Nicolaysen, fisker Søren Nicolaysen, bødker og fisker Adolph Nicolaysen, pike Constance Nicolaysen, fisker og teglverksarbeider Albert Nicolaysen, Frithjof Nicolaysen.

I 1900 bodde en av sønnene, fisker og bryggearbeider Albert Nikolaisen, her med kona Anna, fem sønner og en bror, Mikael.

Eid av Mikal Nikolaisen i 1904.

Skjøte fra Mikal Nikolaisen til Tromsø Fattigvæsen, 1909.

Arbeider Albert og Anna Nikolaisen hadde fått 9 barn i 1910.

Arbeider Albert og Anna Nikolaisen bodde her fremdeles i 1916, nå sammen med bl.a. blikkenslager Alf Andreas, visergutt Fritz Almar, blikkenslager Leif Magnar og bryggeriarbeider Wilhelm Nikolaisen.

Eid av Tromsø kommune i 1918/32 og 1946.

Arbeider Marie Hansen, skomaker Arnold og bryggeriarbeider Dagmar Nicolaisen, lagerarbeider Knut Olsen, (1946).

Den musikalske storfamilien til glassmester Albert Nicolaisen bodde her til huset ble revet, en gang mellom 1938 og 1953. Med Storgata 15 og 17 borte kunne Peder Hanssens gate forlenges helt ned til sjøen.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.