Storgata 20 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 20 er påbygd både en og to etasjer gjennom årene, men faller godt inn i rekken.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 10-26. Nr. 20 er det lave huset som blir passert av mann med to barn.
Foto: Vilhjelm Riksheim? (1938?).

Storgata 20 i Tromsø er et bolighus. To familier har satt sitt preg på dette stedet. - Gammelt matr.nr. 507.

Familien Simonsen

Det ble utstedt et målebrev til Frimenigheten i 1866, tinglyst 24. juni 1867.

I 1875 bodde den blinde vedsager Simon Carlsen her med sin kone Erikka og deres fire barn.

I 1885: Vedsager Simon Edevart Karlsen med kona Reka og fosterbarnet Rekarda Marie Pedersen.

I 1887 solgte Frimenigheten eiendommen til Simon Karlsen.

I 1891: Simon Edvard Karlsen med kona Edrikke Moe, sønnen Johan Peder Simonsen og to barnebarn, Nikolai Hansen.

I 1900 overførte Simon Karlsen huset til sønnen, murmester Peder Simonsen. Han bor her sammen med kona Anne og faren Simon.

Eid av Johan Peder Simonsen i 1904.

Murmester Johan P. og Anna Simonsen bodde her fremdeles, sammen med hans far Simon, som nå var blitt 83 år, i 1910.

Enke Anna Simonsen, fisker Harald Oskar og Anna Mathilde Berg, syerske Hanna Kristofa Johannesen, i 1916.

Eid av Anna Simonsen i 1918.

I 1931 selger Anna Simonsen til maskinist Ingvald Galschjødt.

Ingvald Galschiødt

Eid av maskinist Ingvald Galschiødt i 1932 og 1946.

Læregutt John Galschiødt, arbeider Johanne Johnsen, (1940).

Maskinmester Ingvald og kinomaskinist John Galschiødt, sjåfør Ole Hansen, (1946).

Ingvald Galschjødt døde i 1952, hustruen Emma satt i uskifte.

Formann Ole Hansen, (1957).

Galschjødt Hansen

Emma Galschjødt døde i 1959 og arvingene var barna Erna G. Hansen og Johan Galschjødt.

Skjøte fra Johan Galschjødt til Ole J. Hansen på hans ½-del, i 1959.

Eivind Ryeng, (1966).

Erna Galschjødt Hansen, (1972/86).

Turid Ellingsen, (1990).

Mette-Marith Aspmo, (1993), Ragnar Meidell Eriksen, (1993), Tom Ryeng, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1040-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-1996.