Storgata 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omtrent fem meter rett inn for den hvite kassebilen lå Storgata 23.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 23 sett fra Storgata, ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960)
Storgata 23, med nr. 25 til høyre, sett fra Stranda.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960)

Storgata 23 var midt i rekken av hus som ble revet i 1966 for å gi plass til det nye Storgata 25. - Gammelt matr.nr. 349.

Familien Stellander

Den 11. mars 1844 tinglyses skjøte fra enken Kristen Harder(?) til Johannes Kræmer på huset, som eieren har bygget. Samme dag skjøtes huset videre til Ole Jensen.

I 1852 solgte Ole Jensen eiendommen til Mikael Henriksen Stellander.

Dagarbeider Mechal Hendriksen Stelander bodde her med kone Jørgine Margrethe Arntzdatter, fem barn og to losjerende, i 1865.

Huseier og kullsjauer Mikal H. og Jørgine Stellander med fire barn, matros Johannes Stellander med kona Johanne Pauline og en datter, i 1875.

I 1885: Arbeider Mikal Hendrik Stelander med kona Jørgine Magrete Arnesen, arbeider Mikal Marinus Mikalsen, Jens Berhart Johannessen, Antono Olsen, fisker Martin Johannessen med kona Pitrine Magrete Mikalsen og fire barn.

I 1891: Mikal Henriksen Stellander med kona Jørgine, sønnen Mikal Marinius med kona Anne Marie og to barn, Petter Andreas Sørem med kona Jensine Marie og fem sønner, Anton Kristian Johnsen.

I 1895 ble huset solgt av Mikal Stellanders og hustrus bo til Peter Sørem.

Familien Sørem

Bryggeformann Petter Sørem med kona Jensine og fem sønner, hustømmermann Olaf og Oline Sørem med en datter, i 1900.

Eid av Peter A. Sørem i 1904/18.

I 1910 bodde bryggeformand Petter Andreas og Jensine Marie Sørem her med sønnene og en pleiedatter. I 1916 hadde de fleste av guttene flyttet ut.

Nybygg 1917(?) for byggmester Olaf Sørem A/S som eide det i 1932.

Chr. Haugans trykkeri flyttet hit i 1917.

Petter Sørem døde i 1926.

Skjøte fra Peter og Jensine Sørems arvinger til byggmester O. Sørem, 1931.

I 1937 solgte O. Sørem til Fylkestrykkeriet v/H. Dreyer Olsen.

Fylkestrykkeriet, læregutt Arvid Olsen, (1940).

Arbeider Håkon Hemmingsen, revisor John Rødseth, (1946).

Eid av boktrykker H. Dreyer Olsen i 1946 og 57.

Fylkestrykkeriet, drevet av Ulf Dreyer Olsen og Ivar Abrahamsen i 1957, flyttet til Strandgata 3, (1966)

Bygningsarbeider Alf Isachsen, kontorassistent Elsa Medby, (1957).

Revet i 1966, i likhet med sine naboer. Det nye Storgata 25 sto ferdig i 1968.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.