Storgata 25 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle Storgata 25 lå omtrent i overgangen mellom høy- og lavblokk. Da trehusene ble revet fikk hele kvartalet adressen Storgata 25.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 25, sett fra Stranda.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960)
Storgata 25 sett fra Storgata.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)
Det nye Storgata 25 er nettopp ferdigstilt og Matservice har flyttet inn.
Foto: Knut Stokmo (1968).
Her sett fra sør, med nyinnflyttet Shellstasjon. Ved bensinstasjonen lå også Norges første drive in-bank (bilbank), som ble åpnet av ordfører Kåre Nordgård i april 1968.
Foto: Knut Stokmo (1968/70).

Storgata 25 var et stort bolighus som ble revet i 1966 og gjenoppsto som et stort næringsbygg som omfatter de gamle adressene Storgata 19-31. - Gammelt matr.nr. 348.

Hans Gabrielsen

Den 12. aug. 1844 tinglyste Kommunebestyrelsen en erklæring om at den som eier hus på grunnen også eier grunnen.

En erklæring fra Hans Chr. Gabrielsen om at han på oppfordring skal fjerne et hus som han har oppført på Tromsøstranden.

Skjøte til Hans Gabrielsen etter Anne Christensdatter, 1856.

I 1865 bodde los og fisker Hans Gabrielsen her, hans kone Beret og seks barn, fisker Søren Andreasen, hans kone Hanne Andrea og en sønn, samt daglønner/fisker Hans Simeon Nilsen, kona Ane Margrethe og to døtre.

Huseier og fisker Hans og Beret Gabrielsen med ni barn, skomaker Haagen Møller Jensen (har eget verksted), fisker Erik Lian med kona Andrea, matros Anton Andersen med kona Christiane og en datter, alle bodde her i 1875.

I 1885: Bødker Christian Holmgreen, fisker Lars Edvard Larsen, fisker Anders Bertelsen med kona Hansine og tre barn, strikker/spinner Karen Serine Salamonsen.

I 1891: Ole Peder Olsen med kona Jakobine og fire barn, Andreas Beck med kona Josefine Henriette og sønnen Johannes Andreas, Peder Leonhard Henriksen med kona Marta Indine og tre døtre, Johan Karl Andersen med kona Elisabeth og datteren Agnes Emilie, Hans Cedevard Sørensen med kona Rebekka.

I 1894 fikk A. Ebeltoft sr. auksjonsskjøte på eiendommen, han solgte videre til Christen M. Karlsen og Lars Isaksen i 1896.

Isaksen og Karlsen

Fisker Lars og Anna Isaksen med tre barn, fisker Gustav og Marta Karlsen og deres fire barn, fisker Hans Pedersen med kona Mille og tre barn, sjømann Anton Jørgensen med Rikarda og seks barn, vaskerkone Hansine Trondsen og hennes sønn Petter Trondsen, som overvintret på Svalbard, arbeider Jens og Ane Olsen. I alt bodde 30 personer her i 1900.

Eid av Lars Isaksen og Gustav Karlsen i 1904 og 1932.

I 1910 bodde bryggeformann Lars og Anna Isaksen her med fire barn, fisker/bryggearbeider Gustav Martin og Martha Sofie Karlsen med fire barn, bryggeriarbeider Olaus og Ane Eriksen og en sønn, bryggemann Gundvald J. og Helga Katrine Wedding med to barn.

I 1916 bor familiene Isaksen og Karlsen her: Arbeider Lars og Anna Isaksen, arbeider Alf Leonhard, syerske Helga Lovise, fisker Ingvart Hagbart Isaksen, arbeider Gustav Martin og Martha Karlsen, Elmine Josefine og blikkenslager Karl Emil Karlsen.

Gustav Karlsen døde i 1932.

I 1933 selger Magnar Karlsen og Elmine Olsen sin halvpart til Erna og Magnus Medby.

Eid av Anna Isaksen og Erna og maskinist Magnus Medby i 1940 og 46.

Arbeider Alf Isaksen, (1940/1946), maskinist Magnus Medby, arbeider Kåre Solheim, arbeider Erling Tessem, (1946).

Maskinsjef Magnus, læregutt Jan og maskinassistent Magnus Medby jr., fyrb. Fritz Johannessen, (1957).

Huset ble revet i 1966.

Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Margarinfabrikk i 1967.

Nybygg

Tromsø margarinfabrikk startet grunnarbeider til nybygg i des. 1966. Ferdig våren 1968.

Tromsø Bil A/S og Tromsø Diesel A/S flyttet sine kontorer hit fra Strandtorget 1, verkstedet fra Vestregata 13, samt at de anla en Shellstasjon her. Avviklet sitt Toyotaagentur i 1970. Satset nå på vare- og lastebiler fra Scania og Hanomag. I 1975 flyttet de videre til nybygd anlegg på Tomasjord. Begge firmaer avviklet innen 1992.

Matservice A/S, (med bestyrer Ida Holsbøe), dagligvareforretning, ble etablert i 1967 og er her ennå, nå under navnet Eurospar Matservice Tromsø.

Statens havnevesen, (1972/77), TBBL A/L, Unibok bokhandel, Universitetet i Tromsø, (1972), Saab-Scania, lastevogner, busser, Tromsø diesel A/S, (disp. Haldor Lægreid), (1972), Tromsø forretningsbank, bilbanken, (1972/77), flyttet til Storgata 41 i 1981, Narvesenkiosk, (1972/93), tannlege Alfred Westad, (1972).

Folketannrøktas sentralklinikk, (1977/90), tannlege Jon Lofthus, (1977), Shell bensinstasjon, (1977/99), Storgaten bilservice (Tor Nygård), (1977/82), Tromsø kommune: Bygningssjefen, Byplansjefen, (1972/82), UiTø EDB-senter, (1977).

Tannlege Per Norvald Eikedal, (1982/90), tannlege Pål Ellingsen, (1982), Stiftelsen Skolehybler, (1982), UiTø, seksjon for filosofi, (1982), Studentsamskipnaden i Tromsø, administrasjon, (1982).

Tannlege Bjørn Jakobsen, (1986/99), Kjeveortopedisk klinikk, (1986/90), Storgaten Bilsenter (Fjelli/Warvik),(1986/90), UiTø Inst. for samfunnsmedisin, (1986/90).

Tannlege Trygve Bie, (1993/99), tannlege Per Norvald Eikedal, (1993/99), tannlege Bjørn Figenschou, (1993/99), Implanat-gruppe Tromsø, (1993/99), Konfliktrådet i Tromsø, (1993), tannlege Rolf Lindin, (1993/99), tannlege Hans-Ove Ovanger, (1993/99), Storgaten Bilsenter A/S, (Shell bensinstasjon), (1993/96), Tromsø kommune, eiendomsseksjonen, (1993).

CD-Pluss, (1996), D-Gruppen Tromsø AS, (1996), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), (1996), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), (1996), Norsk Polarinstitutt Tromsø, (1996), Anne Kjæreng, (1996), Polarmiljøsenteret, (1996), Samisk kulturminneråd, (1996), Tannlegesenteret Tromsø, (1996/99), Tromsø Bilistcenter AS, (1996).

Dahl arkitekter AS, (1999), Domkirkens menighetskontor, (1999), Hugo Ellingsen Tannteknisk Laboratorium AS, (1999), Elverhøy menighetskontor, (1999), Anne Figenschou, (1999), Riksrevisjonen, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • NRK Troms: «Norges første drive-in bank» (publisert 30. mars 2016).