Vestregata 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Adressen Vestregata 13 forsvant da Heracleum bo- og servicesenter åpnet dørene i Vestregata 15 i 1995.
Foto: Einar Dahl 2017
Klesvasken henger i bakgården til Grønnegata 58 og vi ser opp på den digre låven i Vestregata 13b, der Storstad beredte sine skinn.
Foto: H.A. Brandt. (ca. 1960).
Nærmest ser vi Vestregata 15, ganske lukket og låst. Bak ligger bensinstasjonen i Vestregata 13a, også den ser temmelig stengt ut på dette tidspunktet.
Foto: Kåre Kristensen. Ca. 1970?
Et ikke helt skarpt bilde av BP-stasjonen.
Foto: Ukjent, 1940-tallet?

Vestregata 13 i Tromsø har vært både bensinstasjon og skinnberederi. I dag er ikke adressen lenger i bruk. - Gammelt matr.nr. 384.

Skipper Hanssen

Målebrev til maler I. Eggen på grunn, tinglyst 25. jan. 1847. - Erklæring om at I. Eggen har bebygget grunnen, i 1847.

Skjøte fra maler Eggens enke til Nathaniel Hansen i 1864.

I 1865 bodde disse her: Skipper Nathaniel Hanssen med kona Amalie Egen, hans mor Karoline Johannesdatter og deres datter Andrea.

Skjøte fra skifteretten i Nathaniel Hansens bo til handelsborger J. Johannesen i 1875.

I 1875: Oljeklædefabrikant og handelsbetjent Joh. Johannessen med kona Albertine Rasmusen og fem barn.

I 1885: Fartøyfører Jens Danielsen med kona Marthine Jensen, seks barn og tjenestepiken Pauline Erlansen, Christine Berg, styrmann Bent Sevaldsen med kona Hanna og seks barn.

Auksjonsskjøte til Joh. Rye Holmboe i 1888.

I 1891: Edvard Johnsen med kona Britha og fire barn, Nils Andreas Svendsen med kona Indianna Klausine og fire barn.

I 1900: Lina Jakobsen m/stryke- og vaskeforretning, to sønner og en fosterdatter, maskinist Nils A. Svendsen med kona Indianna og seks barn.

Snekker Hansen

Eid av Hans Hansen i 1904/18. Snekker?

I 1910: Garversvenn John K.G. Thørring med kona Anna og åtte barn, enke og vasker Oline Elise Jacobsen med tjenestepiken Joakime Jacobsen. - I tillegg var et stort uthus bortleid til skinnberedning.

Eid av Hans Kr. Hansen i 1932.

Skjøte fra Joh. Rye Holmboe og gjenlevende hustrus fellesbo, v/Tromsø skifterett, til Hans Kr. Hansen, i 1938.

Kart- og oppmålingsforretning hvorved et areal på 146,1 kvm. ble fraskilt Grønnegata 56 og tillagt denne eiendommen, i 1938.

Skjøte fra Sigurd Fleiner, Roald Fleiner, Agnes-Marie Hansen og Hans Hansen til Sigurd Storstad og Victor Kristoffersen. Agnes-Marie Hansen forbeholdt seg rett til innkjørsel fra Vestregata 13 så lenge hun var eier av Grønnegata 56, i 1938.

Kart- og oppmålingsforretning hvorved fraskilles en parsell som gis matrikkelnummer Vestregata 13a, mens den resterende del får matr.nr. 13b, i 1939.

Storstad og Kristoffersen

13b var eid av Sigurd Storstad og Victor Kristoffersen fra 1938. De drev Tromsø Beredningsverksted, beredning og farging av skinn, (1940/46).

Skjøte fra Sigurd Storstad til Victor Kristoffersen på hans andel, i 1948.

Verkstedet ble drevet av Victor Kristoffersen i 1957/66, da hadde Sigurd Storstad flyttet til Storgata 122).

Skjøte fra Victor Kristoffersen til Tromsø kommune i 1959.

Møbeltapetserer Sigvart Kristoffersen, møbeltapetserer Harald Mortensen, verksted, (1966).

Den digre låven bak Grønnegata 58 tilhørte Vestregata 13.

Bil og bensin

Kart- og oppmålingsforretning avholdt 3. mars 1939 hvorved denne eiendommen, Vestregata 13a, ble fraskilt Vestregata 13.

Skjøte fra Victor Kristoffersen og Sigurd Storstad til Tromsø Drosjeeieres Forening, i 1939.

Her lå en BP bensinstasjon drevet både av Gunnar Trondsen og en Fagernes.

Skjøte fra Tromsø Drosjebileieres Forening og Norsk Brændselolje A/S til Tromsø kommune, i 1954.

Autospeed, verksted, startet sin virksomhet her, flyttet over gaten til Vestregata 16 i 1960.

Tromsø diesel A/S, (disp. Lars Kindem), leide lokaler til verksted her fra 1961. (1966).

Bil A/S, verksted, (Lars Kindem), med forretning på Strandtorget, (1966).

Heracleum

Skjøte til Tromsø Utbyggingsselskap i 1987.

Både bensinstasjonen og alt det andre forsvant da Heracleum bo- og servicesenter ble bygd på 1990-tallet (Vestregata 15).

Adressen Vestregata 13 er ikke i bruk i 2015.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.