Storgata 122 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter at Storstadgården ble flyttet til Skansen ble 122 og 124 erstattet av noe helt annet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det var riktig idyllisk i Storgatbakken i Johannes Storstads tid, i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Sigurd Storstad hadde overtatt i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Storgata 122 i Tromsø hadde huset flere kjente tromsøværinger før det ble flyttet til Nordre Tollbodgate. - Gammelt matr.nr. 61.

Elling Carlsen

Målebrev til Carl Asbjørnsen, datert 6. juli 1821, tinglyst 7. september 1840.

Påtegning på målebrevet hvorved tomta har fått et tillegg langs Grønnegaden, i 1854.

Presteattest for at Carl Asbjørnsen og hustru var døde og hadde etterlatt en sønn, Elling Karlsen, tinglyst mars 1869.

Den legendariske ishavsskipperen Elling Carlsen (1819-1900) bodde her i 1865 med kone Hanna Marie og sønnen Søren. Andre beboere var pensjonert los Carl Asbjørnsen og sjømann Peder Halvorsen med kona Everine og to barn. - Carlsen var den første som seilte rundt hele Spitsbergen, i 1863, og deltok på en rekke kjente polarekspedisjoner.

Sjøfarende Elling og Hanna Marie Carlsen med sønn, pianostemmer Jens Andr. og Anne Jertine Eriksen, skipstømmermann Peder Halvorsen med kone Everine og tre barn, i 1875.

Skjøte fra Elling Carlsen til sønnen, Søren Carlsen, i 1877.

Tromsø Mineralvandfabrik, byens første, ble startet i det små i 1878 av kjøpmann Søren Karlsen. Fabrikken gikk konkurs i 1880.

Knoffs Mineralvandfabrik

Sommeren 1882 ble fabrikken overtatt av C. Knoff, som drev den mer effektivt som «Knoffs Mineralvandfabrik». Auksjonsskjøte til C. J. Knoff på Søren Carlsens konkursbo, i 1883. Christoffer Knoff var sønnen til Richard Knoff som omkr. 1865 hadde grunnlagt Trondhjems Mineralvandfabrik.

I 1885: Fabrikkeier Christoffer L. Knoff, bestyrer (hos Knoff) Lars Ekle med kona Ingeborg og datteren Karoline.

Den store ishavspioneren Elling Carlsen døde i 1900 og fikk en stor og ærefull begravelse fra det lutherske forsamlingshus.

Bestyrer av brusfabrikk Lars Ekle med kona Ingeborg og en datter, styrmann Fritz C. Jørgensen med kona Emma og deres to døtre, i 1900.

Eid av Christoffer Knoff i 1904. Bevilling for C.J. Knoffs enke Helga Knoff til å sitte i uskiftet bo, i 1907.

Bestyrer og mineralvannfabrikant Lars og Ingeborg Ekle med en datter, postbud Johannes og Tella Mortensen med en sønn, i 1910. - På samme tomta: fabrikkbygning og pakkhus.

Kontordame Karoline Birgitte og Ingeborg Ekle, i 1916. Brusfabrikken holdt til her til Lars Ekles død i 1918. Da ble den overtatt av L. Macks bryggeri.

Garver Storstad

Skjøte fra Helga Knoph til garver Joh. O. Storstad, i 1918.

Huset ble senere kjent som Storstadgården, etter garver Johannes O. Storstad som også eide gården i 1932 og 46. Han kom fra Vestregata 71 hvor han startet på 1890-tallet.

Skinnbereder Sverre sr. og læregutt Sverre Storstad jr., (1940).

Joh. O. Storstad, garveri, beredningsverksted, pelsgarver Olaf, pelsbereder Sverre og arbeider Ulf Storstad, kokke Mary Svendsen, (1946).

Joh. O. Storstads Eftf., (Sigurd Storstad), pelsberedning, pelsfarveri, (1957), flyttet til Grønnegata 109?

Pelsbereder Sverre Storstad, (1957/66), Arnulf O. Westberg, (1966).

Maler-Service

Skjøte fra Sigurd Storstad til Maler-Service A/S, i 1970.

Sigurd Storstad, (1972).

Skjøte fra Maler-Service til Finnsnes farvehandel A/S på ideel 1/3-del, i 1977.

Skjøte tilbake til Maler-Service A/S i 1980.

Skjøte fra Maler-Service til Kåre O. Hansen på ideell 1/7-del, i 1984.

I 1987 ble hele huset flyttet til Nordre Tollbodgate 3 og restaurert.

Nybygg

Nytt bygg ble reist på tomta Storgata 122-124.

Ivar Alm, (1990), Tore Pedersen, (1990).

Laro Sloth Iversen, (1993), Eiliv Lund, (1993), Are Medby, (1993).

Bankpower AS (i 122-124), (1996), Manpower AS (i nummer 122-24), (1996), Tromsø Entreprenør AS, (1996), Zaxa frisør, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.