Storgata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens Storgata 26 ligner ikke mye på det opprinnelige.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra Storgata i 1920. Helt til venstre ser vi nr. 26, deretter 28. Helt til høyre er Storgata 33, fulgt av Loes slakterforretning i nr. 35.
Foto: Chr. Hansen

Storgata 26 i Tromsø var bolighus i nesten hundre år, så ble det forretningsgård. - Gammelt matr.nr. 520.

Familiene Karlsen og Paulsen

Søren Andreas Karlsen fikk målebrev i 1867, tinglyst 28. okt.

I 1875 bodde huseier og fisker Søren Andreas Karlsen her med kona Hanna Andrea og fire barn, dessuten los, fisker og enkemann Mekkel Hansen.

I 1885: Fisker Søren Karelsen med kona Hanna Andrea og sju barn.

Eid av fisker Søren A. Karlsen i 1900/1904.

Enke Hanna Karlsen bodde her med en datter og tre leieboere, i 1910.

Skjøte fra enke Hanna Karlsen til vognmann Johan M. Paulsen i 1914.

I 1916: Arbeider Anne Marie, arbeider Bergethon Malin og Sella Henriette Karlsen.

Eid av Johan Paulsen i 1918.

Hjalma Paulsen

Eid av husmor Hjalma Paulsen i 1932, vognmann Johan Paulsen, lastebiltransport.

Arbeider Hans og betjent Herman Paulsen, (1940).

Vognmann Johan Paulsen, lastebiltransport, telegrafbud Harald Worum, (1946).

Eid av husmor Hjalma Paulsen i 1957, vognmann Johan Paulsen. Gudm. Kjær A/S, meglerforretning, (1957).

Norinstallasjon, elektrisk forretning, (Jørgen Berg), (1966).

Skifteskjøte fra Hjalma Paulsens dødsbo til Svein Håkon, Bengt Eivindog Gro Armel, med 1/3 på hver, i 1967.

Einar Strøm

Skjøte fra Svein, Bengt og Gro Armel til Einar Strøm i 1967.

Forende forsikring etablerte regionkontor her i 1970, flyttet videre til Fredrik Langes gate 9 i 1973.

Skjøte fra Einar Strøm til datteren Unni Strøm Bergli i 1973.

Reg. revisor Unni Strøm Bergli, (1972/77), Symaskinhuset, Elna symaskiner, (1972/77), Margarita garnsenter, garn og symaskiner (Bern. og Sigrunn Mauseth), (1977), politifullmektig Tore Østerud, (1977).

Gautes Atelier, (1982/86), Harmoni Hi Fi, (1986).

Kjernehuset (Kristin Johannessen), (1990/93).

I nr. 26/28: Bodils Blomster (Bodil Andersen), (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1040-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.