Storgata 33 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
. Det er usikkert når det gamle huset ble revet og ny murbygning ble oppført, men nr. 33 har en lang felles historie med nr. 35.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 29 til 35, nr. 33 er det siste trehuset til venstre. 1916
Foto: Carl Dons

Storgata 33 i Tromsø var bolighus fram til omkring 1900, da ble det slått sammen med nabogården, Storgata 35, og ble en sentral forretningsgård i sørbyen. - Gammelt matr.nr. 361

Fiskerfamilier

En erklæring fra prost Holmboe om tillatelse for Peder Hansen til å bebygge grunnen ble tinglyst 15. okt. 1847.

Makeskifte hvor Peder Hansen overdrar eiendommen til Hans Dahl, i 1851.

Fisker Christen Gabrielsen og hans kone Maren Johannesdatter hadde fire døtre i 1865. De bodde her sammen med tranbrenner Christian M. Jacobsen hans kone Helene og tre barn, fisker Johan og Lava Terrager m/familie og fisker Jens Andersen og Lavine Jacobsdatter.

Skjøte fra Hans Dahl til Christen Gabrielsen, 1866.

Auksjonsskjøte fra Christen Gabrielsen til Hans Olsen, 1872.

I 1875 bor fisker Severin Olsen her med kona Hanna Margrethe og deres to døtre, hustømmermann Lorents Edvard Olsen med Oline Erikke og deres tre døtre, smed Anders Rasmussen Moldegaard med Johanna og en datter, sjauer Kristian Mikkelsen med Lorentine og tre barn samt jordarbeider Ole Haldorsen Joramo med Eva Johanna og fire sønner. Med et par losjerende bor det 25 mennesker i huset.

Auksjonsskjøte på Hans Olsens hus til Kåre Johan Wilhelmsen, 1881.

I 1885: Bryggemann, kjøpmann Carl Johan Wilhelmsen med kona Elise, fire barn og fosterbarna Radenera Lorentsen, Johanna Vide, Agnes Holm og Berenhart Vide, fisker Ole Loe, Sigrid Loe med datteren Karoline, arbeider Johan Pedersen med kona Oldine og tre barn, arbeider Ingv. Lorentsen med kona Lavine og datteren Juliana.

Bevilling for Elise Wilhelmsen til å sitte i uskiftet bo etter K.J. Wilhelmsen, 1897.

Auksjonsskjøte fra K.J. Wilhelmsens bo til Lars Bævre, 1898.

Lars Bævre

I 1900 bor ølkjører på bryggeriet, Lars Bævre, her sammen med kona Karella Cecilie, to barn og mer familie.

Eid av Lars Bævre i 1904/18. Han var fra Nordmøre og startet kolonialbutikk i 1899. Den ble utvidet, særlig etter oppføring av murgården i 1911. Omfattet da skipsproviantering, mel- og saltlager, kull- og vedlager, høy og fór, speil- og møbellager, salmaker- og reparasjons verksted. Eiendommen ble slått sammen med matr.nr. 362 (Storgata 35) til matr.nr. 361 (Storgata 33), tinglyst 9. juni 1903.

I 1910 bor kjøpmann Bævre her med sin familie, de har nå sju barn, dessuten møbelsnekker Hans Bendik og Bergitte Dahl og deres tre barn. I folketellingen er Hans B. Dahl oppgitt som «sindssyg, Bodø».

I 1916 bor disse her: Kjøpmann Lars og Karella Cecilie Bævre, butikkdame Agnes Elida Danielsen, murer Oskar og Olanka Marie Mjelde, murer Olaf Margido og Josefine Pedersen, skomaker Lauritz Hilmar Rasmussen, handelsbetjent Paul Andr. Saue, butikkdame Anna Margrethe Sørensen.

Skjøte fra Lars Bævre til O. Albertsen, i 1918. Bævres forretning ble avviklet samtidig?

Auksjonsskjøte fra Albertsen til Olaf Loe i 1921.

Slakter Loe

Eid av slakter Olaf Loe, m/slakterforretning i 1932 og 1957.

Barber Waldemar Olsen, 1932/1940.

Sjømann Georg, slakter Ottar, slakter Lars og butikkdame Marie Loe bodde her i 1940, det gjorde også telegrafistinne Elise Fosse.

Olaf og Marie Loe, (1957).

Olaf Loe døde i 1963, Ida Loe satt i uskifte.

Skjøte fra Ida Loe til Ottar Loe i 1965.

Ida Loe, Gunnar Svendsaas, Nordnorsk takstkontor, bygningstakster, (Harald Ramsberg), (1966).

Ottar Loe døde i 1979, Judith Loe i uskifte.

Skjøte fra Judith Loe til I/S Loe-gården, i 1982.

Olaf Loe Kjøttindustri A/S, (1982), IBM A/S, (1982/86), Marit Loe, (1982), Storgatens Eiendoms- og Finansselskap A/S, (1982).

Arkitekter og forretninger

Arkitekt Gunnar Bøgeberg Haugen, (i nr. 33/35), (1986).

En gang på 1980-tallet ble adressen Storgata 35 igjen tatt i bruk for hjørnegården. Da var slakterbutikken lagt ned.

Eiendomskontoret Eiko A/S, (1990), Tromsø Symfoniorkester, (1990/96), Arkitekt Bjørn Otto Braaten, (1993), arkitekt Gunnar Hageberg, (1993), arkitekt Gisle Løkken, (1993), arkitekt Kjeld S. Nash, (1993), Jens Rye-Holmboe, (1993).

Holmboebryggene AS, (1996), M.W. Holmboe & Sønn AS, (1999).

Thorn utleiebutikk til 2009, Rya produkter (fisk/skalldyr) fra høsten 2009. De la ned i 2011.

I 2013 ble butikklokalene overtatt av Alanya, internasjonal matvarebutikk. De hadde holdt til i Storgata 35 fra 2008, nå utvidet de sørover.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.