Storgata 38 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det ser tomt ut i 1. etg. i Storgata 38. Slikt er aldri bra for gamle trehus.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 38 hører til et kvartal som har vært i faresonen for riving, men berges. 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 38 i Tromsø er et lite trehus som har overlevd tidens tann, såvidt. - Gammelt matr.nr. 515.

Familien Olsen

Målebrev til Lars Ole Bergstrøm, datert 11. okt. 1866, tinglyst 27. mars 1871. Erklæring om at han har bebygd grunnen blir tinglyst samtidig.

Skjøte fra Lars Ole Bergstrøm til Chr. E. Olsen, 1872. Olsen holdt til i Strandgata 27, der han fortsatte å bo.

Skomaker Istrael Borander fra Luleå hadde eget verksted og bodde her sammen med sin Magrete og deres sju barn i 1875. Det gjorde også fisker Andreas Eriksen med kona Martha og fire barn, matros og fisker Jon Nikolai Ødegar og Marie Regine, samt strikker og spinderske Marit Olsen.

Skjøte fra Chr. E. Olsen til sønnen, Oluf Edvin Olsen, 1882.

Skjøte fra Oluf Edvin Olsens formynder til Marie Karoline Johansen, 1882.

Andreas Johannessen

Skjøte fra Tromsø Fattigkommisjons formann, i henhold til fattiglovens § 10, til Andreas Lauritz Johannesen, 1883.

I 1885: Fisker Andreas Johannesen med kona Nora Isaksen og tre barn.

I 1891: Andreas Laurits Johannesen med kona Nora og tre barn, Laura Kristin Johannesen med søsteren Judite og faren Johannes Søren, Jakob Andreas Ingebrigtsen med kona Anna Cisilia (f. Johannesen), Anders Nikolai Jensen med kona Nikoline Rikarda.

I 1900 bodde fisker Andreas og Nora Johannessen her med fire barn.

Eid av Andreas Lauritz Johannesen i 1904/18.

Bryggemann Andreas Laurits og Nora Andrea Johannessen med tre barn i 1910, i 2. etg. bodde lagerformann Hans og Karen Marie Christensen med en sønn.

Bryggemann Andreas Lauritz, Nora Andrea , malerlærling Alf Julius, malersvend Emil Ingvald og butikkdame Magna Henriette Johannessen, i 1916.

I 1923 døde Andreas Johannessen.

Emil Johannessen

Skjøte fra Nora Johannessen til Emil Johannessen, i 1923.

I 1932 og 46 eid av malermester Emil Johannessen.

Helserådsassistent Emil Johannessen, arbeider Arnolf, snekker Leonhard og sjømann Oberg Jensen, (1940/1946).

Sport A/S, sportsforretning, (disp. Henry Richardsen), (1957/72).

Butikkdame Dagmar Johannessen, (1957/72).

Rolf Johannessen

Rolf Johannessen, (1977/82), Singersentret, (1977/82).

Dagmar Johannessen døde i 1981, arvingene var barna Aase Melvær og Rolf Johannessen.

Skjøte fra Aase Melvær til Rolf Johannessen på hennes ½-del, i 1981.

Skipper Kåre A. Nilsen, (1986), Symaskinhuset, (1986).

Rolf Johannessen døde i 1990. Arvingene var Marit Bergem og Erik, Bjørn og Hans Johannessen.

Benjamin A/S

Skjøte fra arvingene til Benjamin A/S i 1990.

Kenneth Didriksen, (1993), Anita Hansen, (1993).

Kebab Master, (1996).

Anthony’s frisørsalong på 2000-tallet

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.