Storgata 40 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Menyen er kanskje skiftet ut siden 2014? Et strøk maling hjalp jo også på.
Foto: Einar Dahl (2017).
Bildets motiv er Zapffes apotek Nordstjernen i Storgata 42, men det mest interessante er huset til venstre, nr. 40. Som vi ser har det hatt et ganske annet utseende en gang i tiden.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1917).
Storgata 40 har aldri vært Storgatas pryd, men kunne kanskje framstå bedre enn i 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 40 i Tromsø har hatt mange forskjellige beboere gjennom årene. - Gammelt matr.nr. 514.

Familien Isaksen Furø

Målebrev utstedes til Tollef Isaksen Furø den 10. okt. 1866, tinglyst 4. feb. 1867.

I 1875 bodde hustømmermann Haagen Olsen her sammen med kona Gurine Eriksdatter, vaskerkone Hanna Andreasdatter og hennes to barn, syerske Bergitte Andersdatter, vaskerkone Maren Chrestendatter, og flere losjerende.

I 1885: Sjøfarende Elling Larssen med kona Anna og to sønner, fisker Jakob Krestiansen med kona Josefine og tre barn, fisker Odin Joakim Erlandsen med kona Anna og to sønner, arbeider Jakob Gerhard Kristoffersen med kona Laura og datteren Anny, fisker Mathias Johan Isaksen, arbeiderske Tobia Jenssen.

Hjemmelsbrev til Tollef Isaksen Furøs enke, 1889.

I 1891: Ole Iversen Sveen med kona Beate og tre sønner, Jonas August Magnusen, enke Stine Henriette Svee med sønnen Nils Gunerius, Odin Joakim Erlandsen med kona Anna og tre barn, Kristine Wilhelmine Drevesen med datteren Elise Torbjørnsen og sønnen Toralv Bratespen, Jakob Gerhard Kristoffersen med kona Laura, datteren Anny og svigermor Anne Petrikke Larsen.

Stine Svee, som levde av handarbeide til andre, tømmermann ved verftet Anders Eriksen og kona Birgit, fisker Odin Joakim Erlandsen kona Anna og tre barn, matros Jakob og Laura Kristoffersen med to barn, og på portloftet bodde tjenestepike Edrikke Andersen, i 1900.

Eid av Tollef Isaksens enke i 1904.

I 1910 bodde disse her: Snekker Rikard Odin og Hanna Lingaard, sjauer Peder Johnsen, sydame Bernhardine Olsen, kaiarbeider Jacob G. og Laura Kristoffersen, torvhandler Odin Joachim og Anna Erlandsen.

Attest fra lensmannen i Balsfjord om at Amalie Furøs arvinger er: Adolfine Blomkvist, Elen Røhr, Hilde Jensen, Martha Foshaug, Hanna Lindgaard, Johan Tollefsen, Hans Tollefsen og Edvin Tollefsen, 1913.

Skjøte fra Tollef Isaksens enkes arvinger til Olaf Øien, 1913.

Murer Øien

Murer Olaf og Oline Serine Øien og Olga Marie Grefstad bodde her i 1916.

Eid av Olaf Øyen i 1918.

I 1932 Johansens privathotell, eid av Olaf Øyens bo.

Jenny Jørgensen

Skjøte fra O. Øiens bo, ved Lyngen skifterett, til fru Jenny Marie Jørgensen, 1932.

Erklæring fra Tromsø vergemålsrett, hvorefter fru Jenny Jørgensen er satt under vergemål, 1939.

Damefrisør Esther Ludvigsen, Olga Meyer, syforretning, maskinist Jørgen Jørgensen, ferjefører Hilmar Ludvigsen, (1940).

Husmor Jenny Jørgensen, Sverre Flem m/reparasjon av gummifottøy, dekksgutt Arvid Hansen, fergefører Hilmar Ludvigsen, (1946).

Eid av Jenny Jørgensen i 1940 og 46.

Jenny Marie Jørgensen døde i 1952. Arvingene var Valborg Høydahl, Julie Bolstad, Kristian Jørgensen og Ingeborg Bysting, i 1953.

Skjøte fra medarvingene til Valborg Høydahl i 1953.

Bjørner Olsen

Skjøte fra Valborg Høydahl til Bjørner Olsen i 1965.

Bjørner Olsen & Co, (B.O. og John Stellander), kontormaskinforretning/verksted, (1957), Bjørner Olsen i 1966/82.

Marit Sørensen, tobakksforretning, (1957/66).

Småen Barnas varehus A/S, (1977).

B.B. frisørsalong, (1986/90), Fellini A/S, (1986), Nickof Herrefrisør, (1986/90).

Edens Hage A/S, (1990), Goodebodies Natural Beauty, (1990).

Politibetjent Hein Davidsen, (1993), Nyskog Fritidsreiser, (1993), Nyskog Transport, (1993), Stines hattebutikk, (1993), Vandreren, (1996).

Venezia, (1999), Venezia Mohamed, (1999).

I 2013 Nawroz spisested.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.

Koordinater: 69.647512° N 18.953336° Ø