Storgata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 5 lå bak Rotvolds kiosk, omtrent der glassfasaden reiser seg i Mackbygget. Mack bygde ut på denne siden av gata i flere etapper, mest omkring 1970.
Foto: Einar Dahl (2017).
I 1938 så Storgata 5 fremdeles ganske velholdt ut. Nr. 7 til venstre.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)
I 1960 går huset inn i sitt siste tiår.
Foto: H.A. Brandt (1960)

Storgata 5 i Tromsø var et bolighus helt i enden av Storgata. Her bodde det folk helt fram til slutten av 1960-tallet, da overtok Mack bryggeri. - Gammelt matr.nr. 372.

Familien Olsen

Salamon Lahti fikk tinglyst et målebrev på «grund på Tromsøstranden», tinglyst 11. nov. 1844, samt en erklæring om han hadde bebygd grunnen.

I 1848 fikk Henning Christensen skjøte på eiendommen.

I 1865 bodde arbeider Nils Nilsen her m/kone Elen Eriksdatter, tranbrenner Arne Mensen m/kone Ane Gurine Eriksdatter, samt tre losjerende.

I 1867 overtar Eilert Olsen Skarsvaag eiendommen.

Huseier og fisker Eilert Olsen m/familie og tømmermann Johan Jakobsen Ulvik med kone og datter bor her i 1875.

I 1885: Fisker Eilert Olsen, tjænner Nikoline Andersen, fisker Andreas K. Andersen med kona Kristine Jørgensen og to barn.

I 1891: Eilert Stefanus Olsen med sønnen Karl Nikolai, husholderske Anne Korneliussen med datteren Kristine Pettersen, Tobias Hansen.

I 1900 er fisker Eilert Olsen blitt enkemann og holder hus med sønnen Karl og en husbestyrerinne.

Eid av Eilert Olsen i 1904. Eilert Olsen dør og i 1907 overfører Karl Olsen skjøtet på eiendommen til Ulrik Olsen.

I 1910 har fisker Ulrik og Hansine Olsen overtatt huset og leier ut til Albertine Aronsen, som arbeider med strykning, og Kaspara Aronsen som arbeider med søm,(1910),

Fisker Ulrik og Hansine Emilie Olsen, fisker Johan Adolf og Marie Kristine Andreassen, samt arbeider Andreas Pedersen bor her i 1916.

Eid av arbeider Ulrik Olsen i 1918/32 og 1946.

Skjøte fra Ulrik Olsen til søstersønnen Jacob Jacobsen i 1947.

Makeskifteskjøte fra Jacob Jacobsen til Tromsø kommune i 1956.

Forskalingssnekker Jacob Jacobsen, (1957).

Sverre Paulsen, tømmermann, byggekonsulent, (1966).

Mack

Skjøte fra Tromsø kommune til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1968.

Huset ble revet og eiendommen ble en del av bryggeriets utbygging i kvartalet Storgata 5-13.

I nr. 5-13 i tillegg til bryggeriet: Samferdsel Consult AS, rådgivende ing., (1996), Grøner Tromsø AS, rådgivende ing. (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.