Storgata 61 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens utgave av Storgata 61 ble reist i 1966.
Foto: Einar Dahl (2017).
Emma Moes blomsterforretning lå her i mange tiår.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
17. maitoget passerer Storgata 61. Vi ser skiltet med Emma Moe bak lyktestolpen.
Foto: Olsensamlingen (1930-tallet?).
Her ser det til å gå mot slutten for det gamle huset. Nytt bygg var på plass i 1966.
Foto: Rognmosamlingen (1964/65).

Storgata 61 i Tromsø forbindes nok mest med Emma Moes blomsterforretning, ihvertfall av gamle Tromsøfolk.

Wide og Simonsen

Skjøte fra Martha Wide til Ole Andreas Schjølberg, tinglyst 10. feb. 1840. Han kom til byen i 1832.

Skjøte fra skredder Schjølberg til Simon Simonsen, 1845.

Bryggemann Simon og Margrethe Simonsen bodde her med en pleiedatter og flere losjerende, i 1865.

Familien Simonsen bodde her også i 1875, sammen med skomaker Lars Andersen Moe og hans kone Theodora.

I 1885: Fhv. bryggemann Simon Simonsen med kona Margrethe, tjenestepike Jørgine Pedersen, skomakermester Lars Andersen Moe med fire barn og tjenestepiken Jensine Jensen, skomakersvenn Hans Einertsen, skomakerlærlingene Jens Pettersen, Ingval Ingebretsen og Hans Eberg Hansen.

Bekjentgjørelse om at Simon Simonsen er umyndiggjort og at hans hustru Margrethe Simonsen curatorbestyrer boet, 1887.

Skjøte fra Margrethe Simonsen til L. Moe, 1887.

Familien Moe

Bevilling for skomaker L. Moes enke Theodora Moe til å sitte i uskiftet bo, 1891.

I 1891: Enke Theodora Mo med tre barn, Iver Toresen, enkemann John Mikalsen, Anna Eilertsen.

I 1900 bodde huseier Theodora Moe her med sin datter, forretningsdame Ragna Moe, og sønnen Bergethon, det gjorde også restauratrisen på D/S Lyngen, Johanna Sørensen og dampskipspiken Julianna Nilsen på D/S Malangen.

Eid av Lars Moes barn i 1904. - Skiftehjemmelsbrev til Emma Kristine, Ragna Antona og Bergiton Ludvig Moe på denne eiendommen, 1/3 på hver, 1905.

Butikkdame Emma Kristine Moe, smedsvenn Bergethon Moe, handelsdrivende Olufine Sivertsen, i 1910.

O. Sørbøe flyttet hit og startet salg av symaskiner i 1910. Samme år leide han seg inn i Storgata 87 og registrerte sitt eget firma, Tromsø Symaskin og Cykelforretning, O. Sørbøe. I 1912 flyttet han virksomheten til Kirkegata 10.

Gyda Løken startet byens første rene blomsterforretning omkr. 1912.

Emma Moe

Skjøte fra Emma, Ragna og Bergethon Moe til Emma Moe, 1916.

I 1916: Gyda Løkens Eftf., (Emma Moe), blomsterforretning, handlende Emma Kristine Moe, Halfrid Lovise Pedersen.

Emma Moe drev blomsterforretningen videre i hele mellomkrigstiden, i 1918/32 og 46, (Gyda Løkens Eftf).

Hjørdis Pedersen A/S, manufaktur og trikotasje, (1946).

Emma Moes Eftf., blomsterforretning, (Anna Olsen), (1957). Pensjonist Emma Moe, (1957).

Skjøte fra Emma Moe til Sigrid Johanne Føre i 1957.

Skjøte fra Sigrid Føre til A/S Storgata 61, i 1965.

Teknisk bureau

Dagens bygg ble satt opp av Arnulf Føre, eier av Teknisk Bureau, i 1966. Føre kom fra Bankgata 1.

Skjøte fra A/S Storgata 61 til Norges Brannkasse, Oslo, i 1970.

Teknisk Bureau, engros, (A. Føre), (1966/72), Teknisk Bureau maskin A/S, (1966/77).

Tromsø varmesenter, (formann John Dahl), (1972/77), Gjensidige-Glitne, livsforsikring, (1972), adv. Vebjørn Ytreberg, (1972/99).

Tromsø bedriftshelsetjeneste, (1996), Jede Automater, (1999), Olsten Norsk Personal AS, (1999), Olsten DataVikar AS, (1999).

Med adresse Storgata 61/63

Norges Brannkasse hadde hatt tilhold her siden 1957. Fra 1983 Uni forsikring, en sammenslutning av Norske Folk livsforsikring og Norges Brannkasse skadeforsikring. De eide nr. 61 og leide i Storgata 63, (1984). Flyttet til nybygg i Vestregata 27-31 ca. 1990.

TOSARR (Tromsø Arrangement A/S), (1990/96), Troms Reiser A/S, (1990/96), Tromsø og omegn reiselivslag, (1990/99), Stiftelsen Winter Cities, (1990), Norsk Personal A/S, (1993/96), Troms Venstre, (1993), Turistkontoret, (1993/96), Lyngen Adventure AS, (1996).

Destinasjon Tromsø AS, (1999), Tromsø Bedriftshelsetjeneste, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99