Verftsgata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dag er det den mørke klossen til venstre som har adressen Verftgata 7. Den til høyre er Skippergata 26. Verftsgata 9 ligger oppe i bakken.
Foto: Einar Dahl 2017
Det opprinnelige Verftsgata 7 lå vegg-i-vegg med nr. 9, til venstre. Da nr. 7 og det meste av den gamle bebyggelsen var revet, ble det laget innkjørsel her til det nye kvartalet Byporten. Leilighetene vi ser inne i kvartalet har adresse Elvegata 4a-4d.
Foto: Einar Dahl (2018).
Det er lenge siden Verftsgata 7. nærmest, ble revet. Nr. 9 eksisterer fortsatt, men i ny fasong. Lenger opp ser vi Storgata 119 og 142 (det gule), begge er borte nå.
Foto: Odd Kjersem 1977
Verftsgata 7 og 9 sett fra bakgården, nr. 9 med veranda og klesvask.
Foto: Odd Kjersem 1977

Verftsgata 7 i Tromsø lå i kvartalet mellom Skippergata og Storgata. Det ble kanskje revet da nesten hele kvartalet ble utbygd tidlig på 2000-tallet? I 2014 er tomta ubebygd og benyttes til innkjøring til leilighetskomplekset i Skippergata/Elvegata. - Gammelt matrikkelnr. 127.

Vaskekone Mortensen

I 1865 bodde disse her: Vaskekone Rebekka Tomina Mortensen med fem barn, vaskekone Anna Marie Nilsdatter.

Huseier og vaskekone Rebekka Josefsen? med en datter og pleiebarn, samt Anne Rasmussen, forsørget av fattigvesenet, i 1875.

Målebrev til Josef Hansens enkes bo, datert 30. juni, tinglyst 3. juli 1876.

Auksjonsskjøte fra Josef Hansens enkes bo til Ferdinand Jakobsen i 1880. Ferdinand Jakobsen drev forretning i Skippergata 28.

I 1885: Snekker Peder Henrik Hansen med kona Ingeborg Anna og tre barn, visergutt (hos kjøpmann Jebens) Alfred Emil Simonsen, fisker Anders Maartenssen med kona Elen Anna og to døtre, kokekone Nikoline Jørgensen, arbeider Otine Larsen, skipper Knud Johnsen med kona Hanna Alethe Hansen og fire barn, skipper Peder Brox med kona Hanna og seks barn, Methe Jensen, dagarbeider Tron Bak med kona Ulrikke og to døtre, vasker Johana Bjørvig med fem barn, sjømann Antorn Jørgensen, sjømann Bernhard Jørgensen.

I 1891: Peder Henrik Hansen med kona Kristine Karoline og to barn, Andreas Korneliussen med kona Hanna Alette og tre barn, Knud Johnsen Kælsvaag med kona Amalie Kristine og fem barn, Oluf Nikolai Nilsen med kona Amalie og tre barn, tjenestepike Olufine Jensen, Anders Morten Mortensen med kona Elen Anna og datteren Josefine, Emil Brætli, Karolus Pettersen med kona Amanda, enke Johana Fredrike Bjørvig med fire barn og to barnebarn.

I 1900: Kristine Hansen drev vaskeri og hadde fire barn, tømrer Ulrik Olsen, kokk og stuert på S/S «Senjen» Rolf Schumacher med kona Hanna og fire barn, stuert på dampskip Oluf Nilsen med kona Amalie og fire barn, mekanisk arbeider Karel Johan Matilas med kona Karoline Kristine og fire barn, skipsfører Knud Johnsen med kona Hanna Alete og seks barn, fisker Karolus Pettersen med kona Ane Martha, fisker Hans Jensen med kona Jensine og en datter. – Inkludert andre leieboere hadde 43 personer sin bolig her i 1900.

Skjøte fra Ferdinad Jakobsens dødsbo til Jørgen Mikal Ingebrigtsen, i 1910.

Tømmermann Ingebrigtsen

I 1910: Fisker Hans Andreasen med kona Johanna og tre ban, fisker Oskar Kristiansen, hustømmermann Jørgen Ingebrigtsen med kona Pauline og tre barn, tjenestepike Jensine Johansen, løsarbeider Carl Olsen med kona Dorthea og to barn, enke Hanna Johnsen med tre barn, kjelesmed ved Tromsø mek. verksted Karl Matillas med kona Karoline og fire barn, graversvend Jens Hansen med kona Eilertine og sju barn.

I 1916: Almar Johannes og Bernthine Cecilie Antonsen, enke Eilertine Kristine, syerske Elisabeth, strikkerske Hildur Marie og arbeider Sigurd Antonius Hansen, snekker Jørgen M. og Pauline Kathrine Ingebrigtsen, snekker Hilbert, Jenny Sofie og snekker Nils Edvard Nilsen, arbeider Anton E., Eline Marie, Jenny Elvine, arbeider Johan P. og maler Reidar Albert Olsen, arbeider Andrea Opdal.

Tromsø håndverkerforening

Skjøte fra Jørgen Ingebrigtsen til Tromsø Haandverker og Industriforening i 1916. Etter å ha solgt her kjøpte Ingebrigtsen Verftsgata 6.

Eid av Tromsø håndverkerforening i 1918/32 og 46.

Creola Hansen, syforretning, (1940), maskinist Viktor Nordby, maskinist Ingvart Ingebrigtsen, montør William Pedersen, (1940).

Husmor Agnethe Andersen, arbeider Nikolay Antonsen, vaskekone Haldis Brandal, arbeiderne Leif og William, jordmor Klara Johannessen, arbeider Victor Norbye, arbeider Inger Bergman Utvold, (1946).

Hjalmar Johansen

Skjøte fra Tromsø Håndverkerforening v/Magnus Jacobsen til skipper Hjalmar Johansen, i 1947.

Skjøte fra Hjalmar Johansen til Helga Bakkevold, i 1952.

Husmor Helga Bakkevold, maskinist Viktor Nordby, motormann Nicolai Antonsen, snekker Leif og dekksgutt Bjørnar Johannessen, kontorassistent Nils A. Nilsen, (1957). - Viktor Norbye døde i 1958, hans kone Anna skal gjennom mange år ha holdt julefest for ungene i nabolaget. Hun døde I 1973.

Astrea damefrisersalong, (Astrid Berg-Thomassen), (1957).

Filadelfia

Skjøte fra Helga Bakkevold til Filadelfia-Menigheten, i 1962.

Skjøte fra Filadelfia-Menigheten til Tromsø kommune, i 1973.

Nikka Olga Larsen, (1977).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.