Vestregata 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens Vestregata 11 er vel ikke spesielt spennende, men henger greit sammen med nabobyggene.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata fra nr. 7 til nr. 17. Vestregata 11 er det høyeste huset, midt i bildet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Vestregata 11 midt i bildet med BP-stasjonen i nr. 13 til venstre.
Foto: Ukjent, 1940-tallet?

Vestregata 11 i Tromsø var i sin tid i fellesskap med Vestregata 9, og de har fremdeles mye felles; begge ble en del av Heracleum bo- og servicesenter. - Gammelt matr.nr. 381. I 1896 ble eiendommen delt i matr. nr. 381a (Vestregata 11) og 381b (Vestregata 9).

Skredder Eriksen

Målebrev til Jørgen Eriksen på en byggegrunn, datert 28., tinglyst 30. mars 1846.

Erklæring om at Jørgen Eriksen har bebygget grunnen, 1846.

Skjøte fra skredder Jørgen Eriksen til hans sønn Ole Eriksen i 1853.

Kjelstrup og Isaksen

Skjøte fra Ole Eriksen til Marius Kjelstrup og Niels Isaksen i 1865.

I 1865 bodde disse her: Bryggemann Markus Kjelstrup med kona Bergithe Olsdatter og fire barn, arbeidsmann Nils Isaksen med kona Bereth Hansdatter, sjømann Ole Mossen med kona Rebekka Markusdatter, dagarbeider Marie Hansen, fisker Hans Haagensen med kona Evantine Hansdatter og en sønn, sjøfarende Severin Olsen med kona Hanna Thomsdatter og to døtre, Karoline Svenning med datteren Josephine, Margrethe Pedersdatter.

Skjøte fra Nils Isaksen til Lars Olsen på hans ½-del i 1873.

I 1875: Bryggearbeider Markus Andreas Kjelstrup med kona Bergitte og fire barn, fisker Lars Olsen med kona Anna Kristiansdatter og tre sønner, vasker Maren Oline Hansen, bryggearbeider Jens Andreas Andersen med kona Maren Pedersdatter og fire barn, bryggearbeider Isak Jermundsen med kona Hanna Sørensdatter og fire barn.

Skjøte fra Lars Olsen til Marius Kjelstrup på hans ½- del i 1876.

Skifte etter Marius Kjelstrups hustru Ingeborg Bergitte Olsdatter, hvorved eiendommen tilfalt enkemannen, i 1882.

I 1885: Bryggemann Markus A. Kjilstrup med kona Lene, fisker Tinius Kjilstrup, fisker Karl Lian, pleiebarn Karoline Edvartsen, arbeider Johan Monsen med kona Bergitte, konditor Lars Pedersen med kona Laura og tre barn, enke Johanna Andersen, gårdmann Hans Pedersen Slaatnes.

I 1891: Markus Andreas Kjeldstrup med kona Lena og to pleiedøtre, Lars Paulsen med kona Laura Henriette og tre barn, Anton Dahl med kona Josefine, sønnen Alfred Julius og pleiedatteren Rebekka Aune, Ole Olsen med kona Anne Sofie og sønnen Julian.

Delingsforretning avholdt 22. mai 1896 hvorved Marius Kjelstrup beholdt nr. 381a (Vestregata 11) mens brannkonstabel Gustav Dahl overtok matr.nr. 381b (Vestregata 9).

I 1900: Fhv. bryggemann Markus Kjelstrup med kona Randine, harpuner med ishavsfartøy Theodor Pettersen med kona Anna og datteren Tordis, seminarelev Hanna Strøm, hustømmermann Rikard Rasmussen med kona Elise og fire barn, dagarbeider Hans Johannessen med kona Antone og datteren Helga, dagarbeider Peder Jakobsen med kona Else, privat vaagekone Mathea Ingebrigtsen med datteren Aminda, vaskepiken Johanna Torvaldsen.

Ektepakt mellom Marius Kjelstrup og hustru Randine Kristin, f. Rasmussen, hvorved denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1907.

I 1910: Enke Randine Kjeldstrup, vasker Sofie Gjertsen, fisker/arbeider Olaf Adolf og Emma Svendsaas, arbeiderske Maren Jakobsen, arbeider Nils og Brita Mortensen, arbeider Edvard og Karoline Johannessen.

I 1916: Enke Randi Kristine Kjelstrup, arbeiderske Erikke Serine Andersen, steinarbeider Olaf og Kathrine Balstad, fisker Johan Andreas og Anna Oline Svendsaa, tjenestepike Marie Frantsen.

Lærer Pedersen

Skjøte fra Randine Kjelstrup til Richard Pedersen med forbehold om kår av 5-årig verdi kr. 4.800, i 1921.

Bjørn Næss, familien Eide (1920-tallet).

Eid av lærer Richard Pedersen i 1932.

Telefondame Laila Pedersen, disp. O. Aasegg, (1940).

Lærer Richard Pedersen, priskontrollør Olav Aasegg, (1946).

Richard Pedersen døde i 1950. Hustruen Karen fikk uskiftebevilling.

Husmor Karen Pedersen, Paulvin Baardsen, han drev Skohuset i Storgata 36, (1957).

Karen Pedersen, Sten Baardsen, (1966).

Karen Pedersen døde i 1969. Arvingene var Alv og Kåre Pedersen, Aslaug Skille, Lajla Bårdsen, Reidun Næss og avdøde datter Frida Slagstads barn; Tore, Einar og Rune Slagstad, i 1970.

Nor-Installasjon

Skjøte fra arvingene til Nor-Installasjon v/Jørgen Berg, i 1972.

Fiskeeksportør Johan Berger, (1972).

Skjøte til Tromsø Utbyggingslag i 1986.

Revet, gjenreist som eldreboliger tilknyttet Heracleum bo -og servicesenter på 1990-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.