Vestregata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 12 ligger bortenfor de to hvite husene, bak bilen.
Foto: Oluf Lien (1955).
I 2015 er Vestregata 12 enda mindre direkte synlig, men har fått æren av å være adressen til hele det nye hotellet.
Foto: Einar Dahl (2015).

Vestregata 12 i Tromsø ble revet allerede på 1960-tallet. - Gammelt matr.nr. 563.

Kullsjauer Olsen

Målebrev av 13. aug. 1874 til Lars Adrian Olsen, tinglyst 13. aug. 1877.

I 1875 bodde disse her: Huseier og kullsjauer Lars Adrian Olsen, skomaker Jacob E. Nyberg og kona Kathrina Henriksdatter, tømmermann Ole Hansen Vaade og sønnen Johannes.

Testamente etter avdøde Lars A. Olsen til Olaus Sørem i 1877.

Skjøte fra Olaus Sørem til Jørgen M. Johannessen i 1878.

Politikonstabel Loe

Auksjonsskjøte etter Jørgen M. Johannessen til Stengrim Loe i 1879.

I 1885: Konstabels hustru Marie Loe med tre barn.

I 1900: Fhv. politikonstabel Stengrim Loe og kona Marie, brannvakt Karl Lian med kona Sofie og seks barn.

Eid av Stengrim Loes enke i 1904.

Skjøte fra Stengrim Loe og hustrus eneste og myndige arvinger, Jakob Loe, Ingvard Loe, Edvard Eriksen og Ragnhild Loe, samt Emilie Jakobsen, til medarvingen Karl Lian, i 1905.

Brannkonstabel Lian

I 1910: Brannkonstabel Karl og Sofie Lian med 10 barn, maskinist Ole Mikal og Julie Berntine Thomassen med to sønner, sypike Jenny Gerhardine Rikardsen.

I 1916: Brannkonstabel Karl, Sofie Marie, erindsgutt Lars, tjenestepike Marie, tjenestepike Sofie og telefonarbeider Steingrim Lian, løsarbeider Karl Johan og Johanne Andrea Hansen.

Den 26. aug. 1932 døde brannkonstabel Karl Lian og enken Sofie Marie ble sittende i uskiftet bo.

Maskinist Ingvald Lian, (1940).

Eid av Sofie Lian i 1946.

Revisor Trygve Danielsen, (1957).

Hjemmelen gikk i 1972 over til avdøde Sofie Marie Lians barn; Sofie, Steingrim, Åsta, Marie og Ingvald Lian, Lena Rakfjord og Helga Eriksen. – Ingvald Lian døde i 1956, Steingrim i 1958, Sofie i 1972.

Revet på 1970-tallet?

Skjøte fra arvingene til A/S Auto-Speed i 1976.

Stoff og Utstyr

Skjøte fra A/S Auto-Speed til A/S Stoff og Utstyr, i 1977.

Skjøte fra Stoff og Utstyr til Jan T. Sørensen, Harald Sørensen, Willy Johnsen, Gerhard Knudsen og Jørn Bertheussen, i 1981.

Skjøte fra Jørn Bertheussen til de øvrige eierne på hans 1/5-del, i 1982. De solgte den videre til Kolbjørn Mortensen, samme år.

Skjøte fra Kolbjørn Mortensen til C.L.M. Development, Oslo, på hans 1/5-del, i 1985.

Skjøter fra Jan T. Sørensen, Willy Johnsen og C.L.M. Development til Gerhard Knudsen og Harald Sørensen på deres andeler, i 1987.

Vestresenteret

Skjøte til ANS Vestresenteret i 1987.

I 2013 åpnet Tromsø Smart hotel med adresse Vestregata 12. Det omfatter alle de gamle eiendommene Vestregata 6-14.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.