Vestregata 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Heracleum bo- og servicesenter åpnet dørene i Vestregata 15 i 1995.
Foto: Einar Dahl 2017
En slede med brannmenn passerer Vestregata 15.
Foto: Schrødersamlingen. 1920-tallet?
Blant mange interessante detaljer ser vi Vestregata 15 ned mot venstre og registrerer at de hadde samme typen småvinduer mot sør som mot nord.
Foto: Mittet (1960-tallet).
Vestregata 15, nå ganske lukket og låst, det går mot slutten.
Foto: Kåre Kristensen. Ca. 1970?

Vestregata 15 i Tromsø var en markant hjørnegård mot Haakon den gamles gate. I dag er gården enda mer synlig, som Heracleum bo- og servicesenter. - Gammelt matr.nr. 390.

Skipper Eriksen

Målebrev til Erik Eriksen, tinglyst 24. juli 1848.

I 1865 bodde disse her: Skipper Erik Eriksen med kona Oline Dahl og fire barn, bryggemann Peder Jørgensen med datteren Sophie Pedersdatter.

I 1875: Krydsbetjent John Adolph Andreassen med kona Elise og to døtre, bødker Nicolai S. Larsen med kona Dorthea.

I 1885: Jordbruker Erik Eriksen med kona Oline og tjenestepiken Serine Andersdatter, tollbetjent John Andreasen med kona Else, seks barn og tjenestepiken Marit Pedersen.

Tollbetjent Andreassen

Skjøte fra E. Eriksen til John Andreassen med forbehold om kår for selgeren og hustru, i 1889(?)

I 1900: Tollbetjent John A. Andreassen med kona Elise og fem barn samt svigerforeldrene Erik og Oline Eriksen og seminarelev Olga Eriksen.

Eid av tollbetjent John A. Andreassen i 1904.

I 1910: Lærerne Magnus og Erika Nordmo med sønnen Lars, kemner Halfdan og Anna Snekvig, tjenestepike Marta Rebekka Vik.

Skjøte fra de angivelige arvinger i J.A. Andreassen og hustrus bo til fru Erika Oline Nordmo, i 1912.

Lærerparet Nordmo

I 1916: Lærerne Magnus og Erika Oline Nordmo, d/s-fører Johan Peder og Karen Amanda Holthe, Tromsø Indremission v/lærer Nordmo.

Påtegning på skjøtet fra 1912 hvor det bevitnes at Aasta Ellefsen, Ninna Andreassen, Egil Andreassen, Elise Fløines og Ulla Andreassen var de eneste og myndige arvingene i boet, tinglyst i 1923.

Eid av Erika Nordmo i 1918/32.

Fhv. kaptein Olaf B. Ellefsen, (1940).

Skifteskjøte fra Erika Nordmos dødsbo til Magnus Nordmo, i 1946.

Regnskapssjef Olaf Nerbøvik, bokholder Søren Sørensen, (1957).

Tekniker Håkon Ormel, (1972/77), konditor Svein Ormel, (1972).

Skjøte fra Magnus Nordmo til A/S Troms Assuransekontor, i 1972.

Skjøte fra A/S Troms Assuransekontor til Elcon Leasing A/S, i 1974.

Skjøte fra Elcon Leasing A/S til Nordengruppen A/S og Forsikringsselskapet Tor A/S med ½-del til hver, i 1979.

Heracleum bo- og servicesenter

Gården ble revet for å gi plass til bo- og servicesenteret Heracleum og Omsorgstjenesten Sentrum. Dette ble åpnet i 1995.

Heracleum bo- og servicesenter, (1996/99), Hjemmetjenesten, distriktskontor, (1996/99), Tromsø dagsenter for funksjonshemmede, (1996/99).

Heracleum frisør (Solfrid Sand), Heracleum handleri (Åsbjørg Mjelde), (2012).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.