Vestregata 22 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 18 nærmest, deretter 20-22 og Tromsø indremisjon i nr. 24. I bakgrunnen ruver latinskolen.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Fra 1935 til 1950-tallet hadde NRK sine kontorer her i Vestregata 22.
Foto: Ukjent (1946).
Erik Traasdahls Elektro-Maskin hadde kontorer til venstre for trappa i 1963/64. Sønnen Morten passet på.
Foto: Ukjent (1963/64).

Vestregata 22 i Tromsø hadde en allsidig historie før det ble revet. - Gammelt matr.nr. 509.

Pedell Jakobsen

Målebrev til Joach. Giæver datert 28. sept., tinglyst 13. des. 1866.

I 1875 bodde bødkermester Carl Johan Absalonsen her med kona Marie Dorthea Rønneberg og fire sønner, bødkersvenn Christian Christiansen, sjømann Hagbarth Adolf Johan Olsen med kona Bernthine Amalie Sørensen og fire barn, brannvakt Erik Johnsen Hoaas med kona Eva Marie og fire barn.

Skjøte fra Joach. Giæver til Ingebrigt Bersvendsen i 1878.

I 1885 Dagarbeiderske Beret Marie Svensen, tjener Peder Bersvensen, enke Birgihe Andersen, bødkermester Kristian Benjamen med kona Eva Abrahamsen og datteren Nanna, tjener (hos doktor Holmboe) Hilmar Kristiansen, Anthon Andersen, Alfred Pedersen, Klara Brun, snekker Karoleus Jakoluson.

Skjøte fra Ingebrigt Bersvendsen til Karolus Jakobsen, med hefte om kår for Berit Bersvendsen, bestående av fri bruk av et værelse, i 1896.

I 1900: Pedell på forsamlingshuset Karolus Jakobsen med fostersønnen Johan Olsen, graverkarl Jens Christian Hansen med kona Eilertine Christine og ni barn, vaskekone Petrine Knudsen med to barn.

I 1910: Arbeider/huseier Karolius Johan Jakobsen, enke Ane Bergitte Jensen, fisker Johannes Johansen, vognmannsdreng Mekal og Ane Marie Stelander med seks barn, gårdsdreng Hans og Agnes Asbjørnsen.

Anna og Erling Steinbø

Skjøte fra Karolus Jakobsen til Anna Steinbø med forbehold om at selgeren kunne bruke et værelse med ytre rom, i 1912.

Leiekontrakt mellom Anna Steinbø og eierne av dagbladet «Nord-Norge» om de for dette blad nødvendige trykkeri-, redaktions- og lagerlokaler, for årlig leie av kr. 600, i 1912.

I 1916: Avisen ”Folkets krav” v/red. Steinbø, redaktør Erling T. Steinbø, snekker Karolius Johan Jakobsen, husholderske Anne Bergithe Jensen.

1917 var middelskolen sprengt og fru Steinbø leide ut lokaler for å skaffe plass til en ekstra klasse.

Kjøpmann Solhjell

Skjøte fra Anna Steinbø til byggmester Roesen og malermester Wilhelm Solhjell, i 1918.

Skjøte fra N.G. Roesen til W. Solhjell på hans ½-part, i 1920.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1929.

Eid av Wilhelm Solhjell i 1932 og 46.

Leiekontrakt mellom kjøpmann Wilhelm Solhjell og Norsk Rikskringkasting om leie av 1. etg. for kr. 50 pr. mnd. Leiekontrakten var uoppsigelig fra eierens side, men kunne oppheves av leieren etter 5 års forløp med 6 mnd. varsel, datert 11. nov. 1935.

Pensjonist Hanna Haldorsen, (1940).

Maskinarbeider Erling Mathisen, diskedame Aurelie Jakobsen, (1957).

Maskin og forsikring

I 1963/64 leide Erik Traasdahls Elektro-Maskin kontorer her, før han flyttet til Prestenggata 39.

Bolig for familien O. Storsletten, m/møbelfabrikk og forretning i Vestregata 25, (1966/72), Marie Storsletten, (1966/82).

Urmaker Trygve og Reidar Jørgensen, (1972).

Livstrygdelaget Andvake, (1977, flyttet til Storgata 48 i 1986), Ansvar-Varde Avholdsfolkets forsikringsselskaper, (1982/86), Gre-Jo (Kåre Johansen, persiennefabrikk, kom fra Fredrik Langes gate 20), (1986), Hannu Kinnunen, (1986).

J.M. Hansen

Skjøte fra Johan og Roald Storsletten til Odd Erik Hansen, i 1984.

J.M. Hansen, avd. industrimaskiner, (1990/93), Ann Margreth Haakstad, (1990/93), Pål Harry Brattfjell, (1990/93).

Revet på 1990-tallet og har senere vært brukt til parkeringsplass, (2016).

J.M. Hansen presenterte i 2017 planene til et stort boligkompleks på tomta Vestregata 20/22 og Parkgata 15.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.