Vestregata 30 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er ikke så mye som minner om det gamle Vestregata 30 i dagens utgave.
Foto: Einar Dahl (2015).
Vestregata en vinterdag med nr. 28 nærmest, deretter nr. 30.
Foto: Sundstrøm (1950-tallet?).

Vestregata 30 i Tromsø har tilpasset seg tiden og har overlevd. - Gammelt matr.nr. 404.

Snekker Isaksen

Målebrev til Ole Isaksen Sultinvik, tinglyst 16. juni 1851. - Erklæring om at Ole Isaksen hadde bebygd tomta, i 1852.

I 1865 bodde snekker Ole Isaksen her og leide ut til skipper Jørgen Strøm med kona Anna Iversdatter og to døtre, skipper Theodor Haldvorsen og kona Marie Mekalsdatter, samt handelsbetjent Petter Pettersen med kona Chrestine Rolandsdatter, deres sønn Paul og hennes foreldre.

Skjøte fra O. Isaksen til kirkeverge Ole Wold Dahl i 1872.

I 1875: Enke, huseier og pensjonist Andrea Marie Dahl med datteren/telegrafist Marie Andrea, adjunkt Olaf Amundsen med kona Bergithe, rentenist Margrethe Rüber med to døtre, Monrad Hay, Arnt Hofseth.

I 1885: Pedel ved almueskolen T. Torgersen med kona Erikke Marie og to døtre, bødker Jakob Jakobsen med kona Andrea og fem barn, bødker Anton Berg med kona Anna og fem barn, tårnvokter Johannes Jakobsen med kona Anna Endrine og tre barn, arbeiderskene Karoline Mikkelsen og Kirsten Dorthea Jakobsen, arbeider Ole Olsen med kona Anne Josefine og tre barn.

Postbud Eide

Auksjonsskjøte frasolgt O.W. Dahl til Martin Eide, i 1897.

I 1900: Postbud og skredder Martin Eide med kona Adolfine og sju barn, enke og fhv. pedell Erikka Marie Torgersen, typograf Johan Hans Neergaard Ursin, Bolethe Nilsen m/syforretning og to barn, bybud Johan Lyng, sjømann på vannbåtene Harald Olsen, husvaskerske Karoline Pedersen, husvaskerske Karen Jensen.

I 1910: Skredder/postbud Martin og Adolfine Eide med 9 barn, lærerskoleelevene Johan Olsen, Einar Fondahl og Ingvard Isaksen, verkstedarbeider Johannes og Ulrika Jensen med tre barn.

I 1916: Postbud Martin, Adolfine, kontorist Fillip og Ragna Eide, Betty Back, vaktmester Johannes K., Laura og Ulrikke Cecilie Jensen, typograf John og Ruth Rasmussen.

Skomaker Thomassen

Skjøte fra Martin Eide til Severin Thomassen i 1922.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1929.

Severin Thomassen drev Skippergata Skoreparasjonsverksted i Skippergata 6, (1940/46).

Tvangsauksjonsskjøte til Arne Borchgrevink Lund i 1945.

Arbeider Birger Eriksen, arbeider Johan P. Larsen, arbeider Solveig Marthinsen, (1946).

Tromsø Turnforening

Skjøte fra Arne B. Lund til Tromsø Turnforening i 1947.

Arbeider Henry Hansen, fabrikkarbeider Gudrun Johansen, vaskerimester Birger Olsen, arbeider Henry Thorbjørnsen, (1957).

Skjøte fra Tromsø Turnforening til Arve Morch Heggem på denne eiendommen og Parkgata 19, i 1978.

Skjøte fra Arve M. Heggem til Sameiet Kjell Mortensen, Kolbjørn Mortensen, Willy Pettersen og Kjell G. Eriksen, i 1983.

Made In

Skjøte til Made In A/S i 1986.

Huset ble hevet og kraftig bygd om på slutten av 1990-tallet.

Appartementshuset, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.