Vestregata 36 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dag er det Arbeiderpartiet som rår i den ombygde gården.
Foto: Einar Dahl (2015).
Nærmest ser vi nr. 32 og pinsevennene i nr. 34, så kommer den lille gården nr. 36.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960.).

Vestregata 36 i Tromsø huset i 1865 landets kommende statsminister. - Matr.nr. 469.

Arbeidsmann Olsen

Målebrev på grunnen til Ole Olsen Hodal, tinglyst 23. okt. 1856.

I 1865 bodde disse her: Arbeidsmann Ole Olsen Hodahl med kona Hanna Hansdatter og fire barn, arbeidsmann Anders Morthensen med kona Anna Næss og tre barn, sjøfarende Hans Øjan med kona Marie Olsdatter og to barn, rektor Johannes Steen med kona Elise og fem barn, pedell ved skolen Bernt Eggen med kona Oline Korneliusdatter og seks døtre. – Johannes Steen var på dette tidspunktet rektor på Latinskolen. Året etter flyttet han og familien til Stavanger. Steen var statsminister i 1891-93 og 1898-1902.

Skjøte fra Ole Olsen Hodal til John Holm på 2den etg. av våningshuset med ½-del i uthusene, adgang til kjelleren og felles benyttelse av tomta, i 1875.

I 1875: Bryggearbeider og postbud Ole Olsen Hodal med kona Hanna Petrikke og fem barn, tømmermann John Ingebrigtsen Holm med kona Pauline Marie og datteren Marie Pauline, Hansine Marie Michalsen ved syskole, matros Ole Martin Michalsen, fisker og sjauer Sogvard Martinus Salfæstersen med kona Kathrine Sundquist og to døtre, tjenestepike Johanna Sofie Sundquist, boktrykkerlærling Marie Josefine Sundquist.

I 1885: Enke Hanna Petrikke Hodal med to døtre og pleiedatteren Alma Natalie Hansen, brannkonstabels hustru Alette Severine Olsen med fire barn, sjøfarendes hustru Josefine Augusta Olsen med to sønner, arbeiderske Nelle Matte Kristoffersen, tømmermann John Holm med datteren Marie.

Urmaker Jakobsen

Auksjonsskjøte i Ole Hodals dødsbo til urmaker Jakobsens barn; Hanna, Andrea Margrethe, Carl Benjamin, Laura Elisabeth og Otto Jakobsen, på boets ½-del, i 1886.

Auksjonsskjøte fra John Holms bo til urmaker Jakobsens barn på boets ½-del, i 1891.

Skjøte fra urmaker Jakobsens barn, ved deres far, til Kristine Hansen, i 1896.

1900: Kolonialhandelsmann Ole Hansen med kona Christine, seminarelevene Anton Djupvik og Aron Aronsen.

Skjøte fra Kristine Hansen til vognmann Anton Larsen i 1906.

Skjøte fra Anton Larsen til fengselsbetjent Hans Johansen, i 1909.

1910: Fengselsbetjent/kjøpmann Hans Ingvard og Inga Josefine Johansen med to døtre, tjenestepike Evanna Johansen, fyrbøter Ole og Helga Haugen med sønnen Arne, arbeider Jens og Lydia Albrigtsen med sønnen Sverre.

Vognmann Bjørvig

Auksjonsskjøte til Petter Bjørvig i 1913.

I 1916: Vognmann Petter Bjørvik, Laura og Maren Bjørvik, Johannes, Josefine og enke Marie Jørgensen, arbeider Einar og Jenny Sigfrida Pedersen.

Forlik mellom Petter Bjørvig og hustru Laura Bjørvig om fordeling av fellesboet i hht. skilsmisseloven av 1909, § 13. Laura Bjørvig skal bl.a. beholde denne eiendommen, i 1918.

Eid av Laura og vognmann Hilmar Bjørvik i 1932 og 41.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Laura Bjørvig om installasjon av elektrisk lys, i 1935.

D/S-pike Anna og ekspeditør Petter Bjørvik, Alida Eilertsen kolonial og melkeforretning, (1940/46), kobberslager Bjarne Rath, (1940/1946).

Eid av Laura Bjørvik i 1946 og 57.

Handel & Agentur A/S, (Jens Bosted), (1957).

Laura Bjørvik døde i 1958. Arvingene var Hilmar, Erling og Petter Bjørvik, Marit Vollan, Johanne Alstad og avdøde datters barn; Bjarne og Knut Trondsen, Bjørg Lillian Jeanpierre og Turid Holme.

Byggmester Sørensen

Skjøte fra arvingene til Anders Beck Sørensen i 1960.

Nordnorsk Nife A/S, båtlysutstyr, blyakkum., verksted, (disp. Odd Michaelsen), (1966), ingeniør Tore H. Hansen, (1966).

Byggmester Andr. Beck Sørensen, entreprenørforretning, (1966/96), Søren Larsen Sørensen, (1966).

Tromsø radio & TV-senter, (Ernst Myrbakk), (1972/82) m/verksted i Parkgata 21. - Myrbakks import, (Ernst Myrbakk), kom fra Grønnegata 116 i 1971, import av radio/TV-materiell, LP-plater og kassetter. Vokste raskt fra 2 til 12 ansatte. Forretningen ble solgt til 3 av de ansatte i 1978. Myrbakk startet Video-senteret i Storgata 110, (1984).

Nye norske forsikringsaktieselskap, sjø- og transportforsikring, (distr.sjef William Martinsen), (1972).

Samvirke forsikringsselskap Liv og Skade, (1972/86), Mesterhus A/L, (1972).

Ingeniør Harald Ramsberg, (1977).

Skjøte fra Andres Beck Sørensen til Lars Erik Sørensen, Inger Elisabeth B. Pedersen og Anne Beck Strømseng med 4/25-deler til hver, i 1981.

Sameieavtale mellom de 4 eierne, i 1981.

Ellen Sørensen, (1986/93), Søren Sørensen, (1986/90).

Parkeringskontoret, (1990/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.