Parkgata 21 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Boligsameiet Parkgata 21 ble reist midt på 1980-tallet.
Foto: Einar Dahl (2016).
Tidligere lå det en stor villa på eiendommen, det mørke huset til venstre for turnhallen.
Foto: Chr. Hansen (1920-tallet?).

Parkgata 21 i Tromsø var et vakkert bolighus med ei stor tomt. - Tidligere Nedre skolegate 17, matr.nr. 660.

Kjøpmann Hansen

Målebrev til Bernhard Hansen, tinglyst 18. okt. 1897. - Målebrev på en tilleggsgrunn i 1900.

I 1900 bodde kjøpmann Bernhard Hanssen her med kona Sofie og bankkassererske ved Tromsø privatbank, Marthine Hanssen. Dessuten politimester Ola Torvald Grårud.

I 1910: Kjøpmann Bernhard Elias og Sophie Helene Hanssen, husholderske Dina Thoresen, cand. pharm. Anders Daae, kommunesekretær Trygve Mohr, lærerinne Laila Mohr.

Vi antar at dette er den samme kjøpmann Bernhard Hansen som i 1910 kjøpte Skippergata 36 og som overtok farens forretning i Sjøgata 15 i 1916.

Skjøte fra Bernhard Hansen til frk. Laura Johannesen i 1912.

Testamente hvori Laura Johannesen testamenterer til sin søster Juditha, som dennes særeie, eller i tilfelle dennes tidligere dødsfall, hennes sønn Hagbart, alt hva hun eier, i 1915.

I 1916: Bokholder Andreas og Frida Petrine Holm, enke Anna Margrethe Kjeldsen, tjenestepike Henriette Knudsen, fiskekjøper Magnus Johan og Anna Nilsen, ekspeditrice Mary Sørensen.

Eid av Judith K. Eriksen i 1918.

Johan Johansen

Skjøte fra Juditha Eriksen til Johan W. Johansen i 1919.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og J.W. Johansen om elektrisk installasjon, i 1928.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 21, tinglyst 8/6-1933.

Eid av Johan W. Johansen i 1932 og 1946.

Arbeider Einar og betjent Kaare Johansen, forvalter Sverre Hay, fyrbøter Johan Helland, sagmester Beier Sævik, (1940).

Kontorsjef Johan, kontordamene Helen og IngerJohansen, kasserer Per Sjo, (1946).

Husmor Hilda og lagersjef Kåre Johansen, styrmann Hans Kristoffersen, arbeider Hilmar Reitan, (1957).

Hans og Hjørdis Hansen

Skjøte fra Hilda Johansen til Hans M. Hansen, i 1965.

Hans M. Hansen, skips- og varemegler, agent/kommisjon/forsikring, (1966), Helge A. Hansen, (1966).

Hans M. Hanssen døde i 1971 og hustruen Hjørdis satt i uskifte.

Nordnorsk oppmåling, oppmålingskontor, (1972), interiørarkitekt Kirsti Skogholt, (1972).

Hjørdis Hanssen, (1972/86), Hilda Marianne Johansen, (1977).

Skjøte fra Hjørdis Hanssen til Øyvind Hermansen (25%), A/S Reproteknikk (15%), arkitekt Harry Gangvik A/S (55%) og Harry Gangvik (5%), i 1978.

Verksted for Tromsø Radio & TV-Center i Vestregata 36, (1982).

Skjøte fra A/S Reproteknikk til de øvrige eierne på deres 15%, i 1985.

Skjøte fra eierne til Tromsø Utbyggingsselskap A/S, i 1986.

Sameiet Parkgata 21

I 1986/87 ble det gamle Parkgata 21 erstattet med en moderne boligblokk. Sameiet Parkgata 21 ble stiftet i april 1988.

Birger Amundsen, (1990/93), politifullmektig Hege Bjølseth, (1990), Bjarne Borgersen, (1990), Lajla Baardsen, (1990), Arne Christiansen, (1990), Morten Evenseth, (1990), Unn Evenseth, (1990), vaktmester Atle Hansen, (1990), Tordis Kristiansen, (1990), Anne Mari Kræmer, (1990), distr.banksjef Bjørn Mehus, (1990), Inger og Helge Richardsen, (1990/93), Helge Richardsen Trading Consulting A/S, (1990/93), Gunn Marit Richardsen, (1990), Ragnhild Robertsen, (1990/93), lektor Hermod Solberg, (1990/93), rektor Brit Valle, (1990/96). Ruth Andreassen, (1993), Anne Brit Bartolj, (1993), restauratør Branko Bartolj, (1993), Lajla Baardsen, (1993), Arne Christiansen, (1993), Unn og Morten Evenseth, (1993), Atle og Else-B. Hansen, (1993), Tordis T. Kristiansen, (1993), Idar Pedersen, (1993), Bjørn Solberg, (1993), bokhandler Svein-Olaf Antonsen, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.