Sjøgata 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Før bybrannen i 1948 lå Sjøgata 15 omtrent midt i dette gatekrysset. I dag går Killengreens gate ned mot sjøen.
Foto: Einar Dahl (2018).
Sjøgata 15 i P.M. Hansens dager.
Foto: Ukjent (Ca. 1910?).
Et usedvanlig flott bilde der mannen rusler sørover Sjøgata mot Smørtorget. Sjøgata 15 til venstre, i nr. 13 står vinduet åpent i 2. etg., deretter det trange smuget ned til Austadbrygga, så Fr. Langes gate 9, i bakgrunnen Hegboms hotell i nr. 8/10 og helt til høyre Fr. Langes gate 15. Alle husene er borte for lengst.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1916).

Sjøgata 15 i Tromsø forsvant med bybrannen i 1948, og adressen har senere ikke vært i bruk.

O.A. Foesnæs

Målebrev til Morten Fochsen av 11. februar 1826 (på krambodgrunn), 5. mars 1832 (på pakkhusgrunn) og 20. februar 1833 (på flatkaigrunn), alle tinglyst 24. juni 1839.

Endelig erklæring om at Morten Focksen hadde bygget pakkhus og kramboden, tinglyst 17. juni 1839.

Skjøte fra Fochsen til Peder Nielsen i 1864, han bodde her med sin familie i 1865.

I 1870 kjøpte farvermester Ole Andreas Foesnæs gården. Han kjøpte også Sjøgata 13, der hadde han sitt farveri.

I 1873 mistet Foesnæs sin kone Petrine og bare to år senere, i 1875, døde hans nye kone Karen Johanne. I 1875 bodde Foesnæs her med sine tre døtre Aagot, Bergethe og Karen.

I 1885: Farver Ole Andreas Foesnæs med tre døtre, husbestyrerinne Olufine Dahl og tjenestepiken Oleanna Bergitte Andresen, kjøpmann Heinrich Diedrich Clodius med datteren Eleonore Birgitte, Gudrun Johnsen og tjenestepiken Nicoline Margrethe Nulsen, handlende Ingeborg Moe, arbeider Ole Ingebrigtsen med sønnen Jakob.

Da E. Sundlie i Sjøgata 27 døde i 1896 ble Foesnæs den siste farvermesteren i Tromsø.

I 1900 bodde Ole Andreas Foesnæs her med datteren Bergethe og butikkjomfru Thora Foesnæs, handelsfullmektig Fredrik Haugen med kona Aagot og to barn, i en bakbygning drev Berret Ebessen matutsalg og losji.

Foesnæs fortsatte fram mot 1. verdenskrig med mange mann i arbeid og høy inntekt. Da forretningen ble lagt ned i 1915 forsvant dette håndverket her i byen.

Etter kart- og oppmålingsforretning av Sjøgata 13 og 15 i 1916, ble denne eiendommen og Sjøgata 13 slått sammen, med Sjøgata 15 som felles adresse. Samtidig ble gårdene overtatt av kjøpmann Bernhard Hansen.

Bernhard Hansen

Peder Martin Hansen startet forretning i Fredrik Langes gate 9b i 1859. Kjøpmann og skipsreder, assortert handel en detail. Senere kom han hit, drev bonde- og skipshandel, «P.M. Hansen, bondehandel», han var interessert i ishavsfart, her hadde han forretning og brygge. Etter han overtok sønnen Bernhard Hansen (1863-1937), en kjent og aktet mann, mangeårig formann i Tromsø bys vel. Han kjøpte gården i 1916, da kjøpte han også nabogården, Sjøgata 13.

I 1916 finner vi kafévertinnen Berith Ebbesen her, hun var i Sjøgata 13 i 1910. Fru Olga Esten åpnet på nyåret 1917 «Hotell Hospitset» og arrangerte selskaper og brylluper. Hanna Borchgrevinks «Hotell Norge» var her i 1932, det samme var også fru Falcks kafé og P.M. Hansens kolonial og manufaktur. I 1940 finner vi «Norge» Pensjonat, v/Jensine Gutormsen og Sjøgatens kafé, v/Hilda Schjetne her. Det samme er Troms Husflids- og småindustricentral, etabl. 1932, disp. O. Aasegg, spesialitet: souvenirer fra Nord-Norge, og Jasper Bergh, etabl. 1923, agent & kommisjonsforretning,

Eid av Jørgine Hansen i 1946.

Norge Pensjonat (Bjarne og Jensine Storvoll), Jasper Bergh, agent & kommisjonsforretning, Ragnvald Larssen m/kolonial og fiskeriutstyr, glass og steintøy, porselen, kjøkkenutstyr, jernvarer, sportsutstyr, møbler, snekker Edenhardt Hemmingsen, disponent Frithjof, husmor Johanna, kontordame Anne Margrethe og postfullmektig Haakon Johansen, fisker Eivind Larsen, bud John Nipen, Sjøgatens kafé, v/Hilda Schjetne, elektriker Olav Sætre, Troms Husflids- og småindustricentral (form. tilsynslærer Peder Skånland), (1946).

Bjørn Storvoll drev «Hotell Norge» i husets 2. etg. fram til brannen i 1948. Da skal også Grete Loe ha drevet Sjøgatens kafé. Huset ble totalskadet i bybrannen i 1948.

Da bebyggelsen ble gjenreist på 1950-tallet forsvant Sjøgata 15 inn i Sjøgata 13 som ble én stor forretningsgård.

Matrikkelnummeret er ikke i bruk i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.