Sjøgata 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Før bybrannen i 1948 lå Sjøgata 13 omtrent der hjørnet av dagens Austadgård ligger. I dag viser bildet Killengreens gate ned mot sjøen.
Foto: Einar Dahl (2018).
Fra krysset Fredrik Langes gate/Sjøgata. Fra venstre Fr. Langesgt. 12, i midten nr. 15 og bak den gamle lyktestolpen ligger Sjøgata 13/15.
Et usedvanlig flott bilde der mannen rusler sørover Sjøgata mot Smørtorget. Sjøgata 15 til venstre, i nr. 13 står vinduet åpent i 2. etg., deretter det trange smuget ned til Austadbrygga, så Fr. Langes gate 9, i bakgrunnen Hegboms hotell i nr. 8/10 og helt til høyre Fr. Langes gate 15. Alle husene er borte for lengst.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1916).

Sjøgata 13 var enda en av sentrumsgårdene i Tromsø som ble offer for en storbrann. Denne gang i 1948.

Kjøpmann Nielsen

Målebrev til Morten Fochsen av 11. feb. 1826, 5. mars 1832 og 20. feb. 1833, alle tinglyst 24. juni1839.

Edelig erklæring om at Morten Focksen hadde bygget pakkhus og kramboden, tinglyst 17. juni 1839.

I 1863 etablerte Peder Nielsen seg her med «handel med assorterede varer», (1869).

Skjøte fra Fochsen til P. Nielsen i 1864.

I 1865 bodde handelsmann Peder Nilsen her med kona Kirsten, to sønner, husholdersken Nicoline Johanne Nilsen, tjenestepikene Johanne Alm og Josephine Johanna, samt tjenestegutten Andreas Pedersen, enkemann og kjøpmann Morten Fochsen. - Morten Fochsen reiste fra byen i 1866.

Farver Foesnæs

Nilsen solgte videre til farver O. A. Foesnæs i 1870.

Foesnæs hadde farveri her og bodde i nabogården, Sjøgata 15, som han også eide.

I 1891: Murer Olaf Øien med kona Serine og tre døtre, Gustav Augustinussen, Ole Lund, Petter Ramberg, Frantz Jørandsen, Haldor Aune, Ole Rødvei, enke Johanna Øverlii, tjenestepikene Oliva Arntsen og Laura Isaksen, Fredrik Wilhelm Thue med kona Thrine Olufine, to sønner og tjenestepiken Jakobine Tollefsen. – Drev Serine Øien pensjonat her? Det gjorde hun da familien flyttet til Strandgata 30 noen år senere.

Eid av O.A. Foesnæs 1904.

I 1910 bodde prokurist Fredrik og Aagot Haugen m/familie her, det samme gjorde skipper Haldor Røys med sin kone cafévertinnen Hansine Røys + 18 losjerende og cafévertinde Berith Ebbesen m/3 losjerende.

I 1916 finner vi lensmann Sverre og Maren Marie Schjetlein her samt arbeider Paul Loe m/kone Grethe Jørgine og 6 barn.

Bernh. Hansen

Kart- og oppmålingsforretning av Sjøgata 13 og 15, hvoretter Sjøgata 13 ble lagt til Sjøgata 15, i 1916.

Eid av kjøpmann Bernh. Hansen i 1918/32, som også eide nr. 15. Bygget var eid av Jørgine Hansen i 1946, og forsvant i bybrannen i 1948.

Da tomten ble bebygd igjen på 1950-tallet ble nr. 13 og 15 slått sammen til én stor forretningsgård med adresse Sjøgata 13.

I. Austad

I. Austad A/S, etabl. 1897, med trelast, jernvarer, rørhandel, m.m. bygde opp igjen den nedbrente gården i 1954. Flyttet etter hvert det meste av virksomheten til Tomasjord på fastlandssiden, i 1977 var bare byggeteknisk avd. tilbake her.

Etter 1954 flyttet også Bilco A/S, (A/S Tromsø Automobilcompani, etabl. 1939), inn med Volvo, Bolinder, Penta, Michigan og Evinrude (1966/77). Bilforretningen kom fra Rich. Withs plass. I 1977 var bilforretning, administrasjon og verksted flyttet til Lanes.

På 1960-tallet finner vi bl.a. Auto rekvisita, (Arne T. Austad), Salvesens kiosk, (Jan S.) frukt og tobakk og Bilsakkyndige på denne adressen. På 1970- og 80-tallet Avis bilutleie, best. Willy Hansen), Fiskeridirektoratets distriktskontor, Lappefogden i Troms, Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Nord Assuranse, Trondhjems forsikringselskap, Forenede Liv livs- og pensjonsforsikring, Norglobal A/S, Tekstilagent Henry Solbakken, Svein Strømberg & Co, Bedriftskontroll A/S, Datasaab Norge A/S, avd. Tromsø, revisor Terje Johansen, Karl E. Devold, tannteknisk laboratorium, Distriktsveterinæren i Tromsø, H.r.adv. Nils J. Eidsmo, Glamox A/S, Jordskifteverket, fysioterapeut Karin Kristiansen, FN-Sambandet, Securitas A/S, Sentrum fysikalske institutt, Tromsø fysikalske klinikk, Kirkens familierådgivningskontor, Kirkens SOS, Handelens Regnskaps-sentral A/S, Øyvind Hermansen, Gävle Verken A/B, Norsk Philips A/S, Narvesen, distr.kont., Berit Storrø, tanntekn.lab, American Chicken & Burger A/S, Fugler og akvarier (Inger-Marie Lindberg), Tromsø Lensmannskontor, Einar Markussen, tanntekn.lab., Universitetsforlaget, På 1990-tallet: Burgerman I, Fiske Snacks A/S, Helly-Hansen A/S, Intersport Tromsø A/S, Videosenteret, Wistex.

Tromsøysund kommune (1963): Herredskasserer, Kommunerevisor, Distriktslege, Helseråd, Helsesøster [1]

Referanser

 1. Rikstelefonkatalogen nr 10, for Nordland, Troms og Finnmark 1963

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Diverse Telefonkataloger.