Vestregata 38 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 38 har ikke forandret seg mye i årenes løp.
Foto: Einar Dahl (2015).
Nr. 38 ligger helt i høyre i bildet.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Vestregata 38 i Tromsø har ennå et fint, gammelt inngangsparti. - Matr.nr. 474.

Handelsmann Nielsen

Målebrev til Johan Erik Johansen, tinglyst 29. juni 1857.

Skjøte fra Johansen til Ingebrigt Nielsen i 1858.

Erklæring fra 2 mann om at Ingebrigt Nielsen har bygd huset, i 1862.

I 1865 bodde handelsmann Ingebrigt Nilsen her med kona Ragnhild Johnsdatter og tre barn.

Handelsmann Killie

Skjøte fra Ingebrigt Nielsen til handelsmann Erik Killie i 1866.

I 1875: Handelsbetjent Sivert Blestren med kona Hansine og tre barn samt hennes mor Karen Margrethe Haugan.

Skjøte fra E.H. Killie til Sigvart Sylfestersen i 1876.

Bevilling for Sylfestersens enke Kathrine til å sitte i uskiftet bo, i 1886.

Skjøte fra Kathrine Sylfestersen til Lars Sørensen i 1900.

Tømmermann Sørensen

I 1900: Hustømmermann Lars Sørensen med kona Aminda, hustømmermann Edevart Eliassen, hustømmermann Karl Eliassen, husbestyrer Mathilde Eliassen.

I 1910: Hustømmermann Lars Alisander og Aminda Josefine Sørensen med fem barn, musikfurer/kontorist Alf Kjartan Kjellman med kona Signe Amalie og fire barn, sjømann Ludvig Anton Hansen (var på vei med Amundsen til Sydpolen) og Guro Zachariassen (datter til Søren Zachariassen) med datteren Gunvor, tømmermann Ivar Olaus Andresen med kona Anna og datteren Astrid.

I 1916: Snekker Lars A. og Aminda Josefine Sørensen, snekker Jakob og Gurine Margrethe Enoksen, los Sigurd og Aagot Haldorsen, tømmermann Gunnar Olai, Andriette og Johanna Steen.

Disponert av Menighetssøstrene og Sanitetsforeningen i 1932.

Byggmester Lars A. og malersvenn Søren Sørensen, sanitetssøstrene Ida Isaksen og Ribaa Kristensen, (1940).

Eid av tømmermann Lars Sørensen i 1946.

Sørensen og Roness

Skjøte fra Lars Sørensen til sønnen Wilhelm Sørensen og datteren Esther Roness med en ½-del til hver, i 1956. – Esther Roness satt i uskifte etter Erling Roness søm døde i 1942.

Malersvenn Søren, tømmermann Lars og stud. ing. Odd Sørensen, (1957).

Kjell og Wilhelm Sørensen, Thomas Klausen, Esther Roness, (1966).

Overkontrollør Wilhelm Sørensen, (1972).

Skjøte fra Esther Roness til sønnene Dagfinn, Lars og Per Atle Rones på en ideell ½-del, som gave, i 1984.

Per Roness døde i 1984 og hans 1/6-del gikk over til Erling Holst Roness og Marit Roness Rognstad.

Skjøte fra Erling H. Rones til Den katolske stiftelse i Tromsø, v/biskopen, på 1/12-del av eiendommen, i 1987.

Alf Johansen, (1986).

Wilhelm Sørensen døde i 1988, Asbjørg Sørensen fikk uskiftebevilling.

Esther Roness, (1990/93).

Asbjørg Sørensen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.