Vestregata 52 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 52 er blitt både høyere og lengre i våre dager.
Foto: Einar Dahl (2015).
17. mai i Tromsø i 1907. Helt til høyre Vestregata 52 som var atskillig mindre den gang.
Foto: Schrødersamlingen (1907).
På 1930-tallet hadde huset fått 2 etasjer. Vestregata 52 er nr. to fra venstre.
Foto: Trolig Vilhjelm Riksheim (1930-tallet).

Vestregata 52 i Tromsø er et atskillig større hus i våre dager enn da det først ble bygd. - Gammelt matr.nr. 460.

Skomaker Schjølberg

Målebrev til gullsmed J. Jensen, tinglyst 5. nov. 1855.

Skjøte fra gullsmed Jensen til skomakermester F. Schjølberg i 1856.

I 1865 bodde skomaker Frilleph? Schjølberg her med kona Ingeborg, sønnen Johan Junius og pleiesønnen Carl Wadel, ølbrygger Peder Ingebrigtsen Lo? med kona Gunnild Olsdatter og to døtre, sypiken Sophie Christiane Sørensdatter, enken Johanne Hammer med hans sønn Axel Claudin Dahl.

I 1875: Skomaker Fritløb Schjølberg med kona Ingebor og tre skomakerdrenger, kjøpmann Herman Schjølberg med kona Engvardine og to barn, tjenestepiken Ana Schjølberg, murer Nils Hagen med kona Ingeborana.

I 1885: Bødker Gottlieb Lydersen med kona Magdalehne og datteren Maryane, fisker Jens Jensen, enke Karoline Lydersen (enke etter bødker G. Lydersen), bødker Albert Lydersen og urmakersvenn hos S. Friis; Johan Lydersen.

Auksjonsskjøte etter Schjølberg til Gottlieb Lydersen i 1890.

Bødker Lydersen

I 1900: bødkermester Gottlieb Lydersen med kona Magdalene og seks barn.

Skifte etter hustruen Magdalene Mack, der eiendommen ble utlagt enkemannen G. Lydersen, i 1908.

I 1910: Bødker Gotlieb og Maren Anna Lydersen med fire barn, butikkdame Klara Myrseth, sjømann/kaptein Kristian Valdemar og Augusta Karoline Pettersen med fire barn.

I 1916: Bødker Gottlieb, Maren Anna, tjenestepike Hanna og modedame Karen Cecilie Lydersen, tjenestepike Johanna Nilsen.

Skifteskjøte i forvalteren i G. Lydersens bo, til enken Maren Lydersen, i 1920. Da Lydersen døde forsvant en av de siste bødkerne i byen.

Auksjonsskjøte til Andreas Aagaard i 1925.

Meddelelse om at firma Andreas Aagaard var trådt i likvidasjon samtidig som boet var tatt under privat administrasjon etter konkurslovens regler, i 1931.

Trevarehandler Hansen

Skjøte til snekker Alf Hansen fra 1932, han drev Tromsø trevarefabrikk i Haakon den Gamles gate 3, (1940/57).

Bryggearbeider Hjalmar Hansen, (1940).

Sjåfør Theodor Hansen, kontordame Olaug Sundfør, (1957).

Skifteskjøte fra Alf Hansens dødsbo til gjenlevende hustru Helen Hansen, i 1969.

Skjøte fra Helen Hansen til Halvard Walsöe Hansen på en ideell ½-part, i 1970.

Halvard K. Hansen, (1966), Helen Hansen, (1972/86).

Skjøte til Adventistsamfunnet Syvendedags-adventistene nordnorske distrikt, i 1986.

Tromsø Utbyggingsselskap

Skjøte til Tromsø Utbyggingsselskap i 1987.

Ingrid Kaasen, (1990/93), Johnny Solhaug, (1990).

Kent-Helge Holst, (1993), Hege Iversen, 1993), Nina Vassvik, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.