Vestregata 76 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens hus ligner ikke mye på gårsdagens.
Foto: Einar Dahl (2015).
Oppover i bakken ligger nr. 76, deretter 78 og 80.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Vestregata 76 i Tromsø ble, i likhet med flere naboer, revet på 1980-tallet og erstattet med et nybygg. - Matr.nr. 729. (Tidligere adresse Vestregata 78).

Skipper Frostad

Målebrev til Lars M. Johannesen, datert 4. aug., tinglyst 7. sept. 1903.

Skjøte fra Lars M. Johannesen til skipper J. Frosta i 1908.

I 1910: Skipper Joackim Bernhard Frostad med kona Margot Antonia og fem barn, tjenestepike Anny Marie Wilhelmsen, vasker Nora Sørensen, sjømann Harald Olsen, maskinistformann v/mekanisk verksted Ingemar Lundgaard, husbestyrer Hanna Nilsen, Erling Kjeldsen.

I 1916: Skipper Joachim B., Margot Antona og Helle O. Frostad, maskinlærling Erling J. Kjeldsen, maskinmester Ingomar Lindgaard, husholderske Hanna Nilsen, arbeider Peder L. og Marie Karoline Pedersen.

Skjøte fra J. Frostad til M. Bergethon i 1917.

Skjøte fra M. Bergethon til Olav Vebrustad i 1918. - Han solgte videre til H. B. Danielsen samme år.

Skjøte fra H.B. Danielsen til frk. Ingrid Wide i 1919.

Brødrene Jensen

Skjøte fra Ingrid Widen til Jens Sigvart og Alfred M. Jensen i 1920.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Vestregata 76, tinglyst 8. mars 1933.

Eid av Alfred og arbeider Sigvart Jensen i 1932.

Arbeider Sigmund Jensen, snekker Arne Lorentsen, (1940).

Jens Sigvart Jensen døde i 1943. Hustruen Konstanse satt i uskifte.

Pensjonist Konstanse Jensen, ekspeditør Magna Andreassen, assistent Erna Larsen, (1957).

Skjøte fra Alfred Jensen til datteren Ada Kristine Hansen på hans ½-del, i 1960.

Erling Myhre, (1966).

Hjemmelsovergang til Konstanse Jensens arvinger; Hildur Schjelderup, Sigmund Jensen, Gerd Lundberg og Erna Larsen, på en ideell ½-del, i 1972.

Skjøte fra Ada Kristine Rørkoll (f. Jensen), Hildur Schjelderup, Sigmund jensen, Gerd Lundberg og Erna Larsen til Agnar Johansen, i 1974.

Kristin Hansen

Skjøte til Kristin Irene Hansen i 1987.

Huset ble revet, og på 1980-tallet erstattet med et nytt leilighetsbygg.

Kristin Irene Hansen, (1986/93), Snefrid Dahl, (1986), Magnhild Johansen, (1986).

Magne Aksel Rasmussen, (1990), Eldar Vartdal, (1990), Lars Widding, (1990).

Mari-Ann Hamnes, (1993), Pål Y. Kristiansen, (1993), sykepleier Anne Kristoffersen, (1993), Svein Lavold transport, (1993), PK A/S, (1993), Richard Richardsen, (1993).

Morten Evenseth, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.