Vestregata 80 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 80 er blitt et stort hus. Her sett fra Nordre Tollbodgate.
Foto: Einar Dahl (2015).

Vestregata 80 i Tromsø har vært pusset opp og bygd på i flere omganger. - Matr.nr. 613 (Tidligere adresse Vestregata 82).

Bryggemann Johannesen

Målebrev til Amandus Christian Johannesen, datert 24. sept. 1877, tinglyst 7. juli 1882.

I 1885 bodde disse her: Fisker A.C. Johannesen med kona Alette og to døtre, sypike Anna Marie Figenschou, fisker Lars M. Johannesen med kona Hansine og seks barn, fisker Johannes Johannesen, fisker Karel Kjelsen, sypikene Laura og Juditte Johannesen, enke og vaskekone Dine Nilsen med to barn, fisker Morten Martinsen med kona Inger Larsen, enke Petronele Johannesen, skredder Martin Eide med kona Adolfine og sønnen Artur.

I 1900 bodde bryggemann Amandus Johannesen her med kona Alotte og to døtre, fisker Lars Johannesen med kona Hansine og sju barn, fisker Hans Pauli Sørensen med kona Albine Fredrike og to barn.

Skjøte fra Amandus C. Johannesen til Lars M. Johannesen på en ½-del av eiendommen, i 1902.

Lars M. Johannesen døde 20. feb. 1904.

I 1910: Bestyrer av fiskeforretning i Finmarken, Amandus Johannesen, med kona Alette og tre barn, enke Hansine Johannesen med to barn.

I 1916: Faktor Amandus, Alette Bergitte og Hansine Lorentine Johannesen, arbeider Emeldus og Judit Eriksen, Charlotte Henriette Pettersen.

Enken Hansine Johannesen døde 23. sept. 1921, etterlatende 8 myndige barn.

Gavebrev fra Amandus Chr. Johannesen og hustru Alette til dattersønnene Roald, Adolf, Gunnar og Arne Borchgrevink Lund, på deres ½-part av eiendommen, i 1925.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at Lars M. Johannesens arvingers ½-del av eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1931.

Tvangsauksjonsskjøte til Johannes Johannesen på en ½-del av eiendommen, i 1932.

Fiskeeksportør Chr. R. Hovde bodde her i 1932.

Aase Hochlin

Skjøte fra Roald Lund og Johannes Johannesen til fru Aase Hochlin i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens adresse ble endret til Vestregata 80, tinglyst 8. mars 1933.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Aase Hochlin om elektrisk installasjon i 1935.

Magdalena Markussen

Skjøte fra Aase Hochlin til Magdalena Markussen i 1940.

Vaskeriarbeider Dorothea og Elin Paulsen, sjåfør Ivar Ingebrigtsen, syerske Sigrun Nymo, (1940).

Skjøte fra Magdalena Markussen til broren Enok Markussen på en ½-del, i 1955.

Tømmermann Enok Markussen, butikkekspeditør Agnes Sørensen, (1957).

Skjøte fra Magdalena Markussen til brordatteren Engel Margrethe Hansen på en ½-del, i 1965.

Jens M. Tofterup, (1966).

Pensjonist Enok Markussen, (1972), Margethe Hansen, (1972/90).

Margrethe Hansen

Enok Markussen døde i 1976. Eneste arving var Engel Margrethe Hansen.

Odd-Arne Bøeng, (1986/93), Birgit Bøeng, (1990/93).

Gunn Tove Bøeng, (1993/96).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.