Olaf Færden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Olaf Færden (født 1852, død 1917) var hæroffiser, artillerist.

Færden ble offiser i 1873, tok eksamen ved Den Militære Høiskole i 1877 og ble artilleriløytnant i 1878. I 1879 - 1883 var han aspirant ved generalstaben, fra 1886 – 1888 ved Norges Geografiske Opmaaling, og han ble kaptein i 1889. Fra 1892 – 1894 var han ved generalstaben, han ble oberstløytnant i 1900 og kommandant på Fredriksten festning 1902 -1906.

Færden var medlem av artilleriets konstruksjonskomite 1893 - 1900, medlem av kommandokomiteen 1896 - 1898, observatør ved den geodetiske oppmåling ved Bodø i 1883 og formann i befaringskomiteen for landfestningene 1905 – 1906.

Fra 1892 var han overlærer ved kunst- og håndverkskolen i Kristiania. Han var senere aktuar i folkepensjonskassen Glitne, og utga flere publikasjoner av forsikringsteknisk innhold.

Han ble gift i 1880 med Emilie Therese Falch (født 1853).

Kilder


Forgjenger:
 Ole Hansen 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Wilhelm Sørensen