Generalstaben

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generalstaben i Norge ble opprettet 22. mai 1814. Denne hadde som oppgave planlegging, koordinering og ledelse av den samlede virksomhet av hæren i Norge. Den ble opprettholdt etter omorganiseringen av hæren ved hærordningsplanen av 3. juli 1817.

Den første virkelige generalstab ble opprettet i Preussen på begynnelsen av 1800-tallet, den fikk senere stor betydning og innflytelse under Helmuth von Moltke, som var generalstabssjef 1858–88.

Den militære høyskole ble opprettet allerede i 1817, og ga utdannelse som kvalifiserte for generalstabstjeneste. Fra 1850 var slik utdannelse obligatorisk for å kunne tjenestegjøre ved generalstaben.

Den norske generalstaben hadde en rekke organisatoriske endringer. I en ny plan ved kgl.res. av 13. juni 1900 ble generalstaben organisert i fem avdelinger:

  • A. Sjefsekspedisjon.
  • B. Generalkvartermesteravdeling.
  • C. Mobiliseringsavdeling.
  • D. Taktisk-administrativ avdeling.
  • E. Topografisk avdeling.

Denne organiseringen ble endret i en ny organisasjonsplan gitt ved kgl.res. 19. januar 1912. Generalstaben ble nå organisert i adjutanturet, senere sjefsekspedisjonen og fire avdelinger: Avdeling I, Kommunikasjonsavdelingen, som overtok den tidligere Generalkvartermesteravdelingens saker; Avdeling II, Mobiliseringsavdelingen; Avdeling III, Den administrative avdeling, som overtok den tidligere Taktisk-administrative avdelings saker; Avdeling IV, Den topografiske avdeling.

Generalstaben opphørte å eksistere etter kamphandlingene i Norge var over i 1940, og ble etter andre verdenskrig kalt Hærens stab, som Hærens utøvende organ. Fra 1970 ble Hærens stab under ledelse av Generalinspektøren for Hæren inkorporert i Forsvarets overkommando, fra 2003 i Forsvarsstaben som fungerer også som en generalstab.

Betegnelsen generalstab er i Norge (og andre land) også brukt om det korps av offiserer som gjennom særskilt utdannelse (før andre verdenskrig ved Den militære høyskole) og forskjelligartet tjeneste ble kvalifisert til stillinger i generalstaben og ved Hærens høyere enheter (divisjon, brigade).

Norske generalstabssjefer

Navn Fra Til
Generalløytnant Johannes Klingenberg Sejersted 22. mai 1814 2. mars 1815
General Frederik Wilhelm Bruenech Stabell 2. mars 1815 24. juni 1828
Generalmajor Carl Frederik Kaltenborn 24. juni 1828 1. mars 1832
Generalmajor Johan Henrik Spørck 29. august 1832 10. juli 1847
General Ferdinand Carl Maria Wedel Jarlsberg (fungerende) 10. juli 1847 3. september 1850
Generalløytnant Hans Glad Bloch (fungerende) 5. september 1850 3. desember 1853
Generalløytnant Hans Glad Bloch 3. desember 1853 14. november 1857
Generalløytnant Theodor Broch (fungerende) 10. september 1856 5. mars 1857
Generalløytnant Harald Nicolai Storm Wergeland 14. november 1857 28. september 1860
Generalmajor Christopher Anker Bergh Lundh 16. januar 1861 4. oktober 1865
Generalmajor Johan Didrik Schlømer Beichmann 1. september 1866 8. januar 1872
Generalmajor Christian Semb Grimsgaard 9. mars 1872 16. september 1882
Oberst Carl Georg With 16. september 1882 1. januar 1894
Generalmajor Otto Nyquist 20. januar 1894 25. august 1894
Generalmajor Hans Peter L'orange 27. oktober 1894 10. juli 1899
Generalmajor Hakon Bernhard Hansen 11. juli 1899 17. mars 1914
Generalmajor Oscar Strugstad 1. april 1914 6. juli 1919
Generalmajor Ivar Bauck 7. juli 1919 1930
Generalmajor Kristian Laake 1931 1933
Oberst Otto Ruge 1933 1938
Oberst Rasmus Hatledal 1938 1940
Oberst Halvor Hansson 4. mai 1940 juni 1940

Eksterne lenker