Palle Rømer Fleischer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Palle Rømer Fleischer med ordensbåndet som storkorskommandør av Sverdordenen.
Maleri: Hedevig Lund/Eidsvoll 1814
Palle Rømer Fleischer er gravlagt ved Krist kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Palle Rømer Fleischer (født 26. oktober 1781 i Moss, død 4. april 1851) var offiser, eidsvollsmann og statsråd. Han var sønn av rådmann og magistrat Tøger Christian Fleischer (1739–1797) og Alhed Rømer (1752–1832).

Fleischer var kun 10 år gammel da han ble innskrevet som kadett og elev ved Den frie mathematiske Skole i Christiania (den senere Krigsskolen). I 1795 fikk han følgende omtale:

«En ærekjær og veltænkende Elev, der udmærker sig ved en utrættelig Flid og rosværdig Applikation»

I 1796 ble Fleischer fenrik à la suite ved Det norske Jægerkorps, der han ble til 1802. I 1800 ble han regulær fenrik ved Jegerkorpset, og året etter sekondløytnant. I 1802 fikk Fleischer kapteins grad og ble ansatt ved Nordsjællandske landvernsregiment. Fra 1808 til 1810 var han kaptein ved Norske livregiment. Han kom så tilbake til Jegerkorpset, hvor han i 1813 etter to års persmisjon ble kaptein og kompanisjef.

I 1814 representerte han Jegerkorpset ved Riksforsamlingen på Eidsvoll, hvor han tilhørte unionistpartiet. Ifølge kirkeboken for Larvik bodde Fleischer i Larvik i 1814. I september 1814 bar han nemlig sin datter, Grethe, til dåpen i Larvik kirke. Hvor han bodde og hvorfor han hadde opphold der, er ikke kjent.

I 1814 ble han utnevnt til major i hæren og adjutant hos kronprins Karl Johan. Fra 1815 til 1817 var han overadjutant i generalstaben og underkommandant på Akershus festning. 1817 ble han utnevnt til oberstløytnant og sjef for gevorbne musketerkorps i 1. akershusiske brigade, oberst året etter. I tiden 1817 til 1837 var han kommandant på Fredriksten festning. Han ble generaladjutant fra 1823, generalmajor i 1825 og generalløytnant i 1835. I perioden 1825 til 1844 var han førsteadjutant hos kongen. I 1836 var han medlem av kommisjonen om Norges forsvarsverk («befæstningsvesen»).

Han var statsråd og sjef for Armédepartementet flere ganger mellom 1837 og 1848, i Andre Wedel-ministerium og Løvenskiold/Vogt-ministeriet.

Palle Rømer Fleischer er gravlagt ved Krist kirkegård i Oslo. Det er tittelen "Statsraad" som er benyttet på gravminnet. Sønnen, offiseren og hoffsjefen Hans Kirkgaard Fleischer (1803-84) er også gravlagt på samme kirkegård.

Kilde og referanser

Eksterne lenker


Forgjenger:
 Johan Hübner von Holst 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Carl von Mansbach