Eyvind Getz

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eyvind Getz er gravlagt ved familiens gravsted på Vestre Aker kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Eyvind Getz (1888-1956) var jurist og politiker (H). Han var født i Kristiania som sønn av riksadvokat Bernhard Getz (1850-1901) og Johanne Christiane Fredrikke Berg (1855-1924). I 1917 ble han gift med Lucie Norgren (1892-1981).

Getz gikk ut fra Hallings skole i Kristiania i 1906. Han ble cand. jur. i 1911, og tok advokaturen i 1920. Getz ble vernepliktig offiser i 1907. I 1915 fikk han premierløytants grad.

Mellom 1911 og 1915 var han sekretær i Aftenpostens politiske avdeling. Deretter var han fullmektig i advokatfirmaet Blom, Koss & Nielsen fram til 1920, da han etablerte egen advokatforretning i hovedstaden.

Rikspolitisk var han varamann til Stortinget 1922-24, deretter fast representant 1925-27 og 1934-45. Lokalpolitisk var han medlem av formannskapet i Kristiania/Oslo fra 1922 til 1934. 1927-28 var han varaordfører, og 1932-34 var han ordfører. Han var også formann i Oslo Høyre 1926-1931, og nestformann i Høyres sentralstyre 1937-1945.

Getz døde 28. august 1956. Aftenposten omtale ham slik i sin utgave 31. august samme år (utdrag):

Politikeren Eyvind Getz var i besittelse av en sjelden pralametarisk dyktighet og smidighet og han var en fremragende debattant. Som stortingsrepresentant for Oslo la han for dagen et sterkt selvstendig syn på saker og forhold, han hadde et friskt og uhildet blikk for den tid han levet i og de krav den stillet. En stor karriere i rikspolitikken var åpen for ham da han i 1927 frabad seg genvalg for helt å kunne ofre seg for kommunepolitikken i Oslo. Her nedla han et stort og verdifullt arbeide.

Eivind Getz er gravlagt på Vestre Aker kirkegård i en familiegrav som domineres av en byste av hans far, Bernhard Getz. Tittelen «Høiesterettsadvokat» er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser