Abraham Falch Siemers

Abraham Falch Siemers (født 1766, død 28. desember 1837) var regimentskirurg ved det Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment og senere brigadelege. Han var bosatt i Donkejongården ved Kongens torv i Fredrikstad fra 1795 til sin død i 1837.

Siemers bodde i Dunkejongården i Gamlebyen i Fredrikstad.
Foto: Trond Svandal (2008).

Siemers ledet arbeidet med lasarettene i festningsbyen under krigen i 1808-1809. Han tjente også som byens fattiglege fra 1806 til 1837.

Kilde