Alfheim

Alfheim er et stedsnavn som var svært utbredt rundt 1900; det ble brukt på både bolighus og forsamlingshus. Disse stedene er sannsynligvis oppkalt etter det sagnhistoriske landskapet Alvheim i norrøn mytologi, hvor dette var Frøys bolig. Noen steder med navnet:

Kilder og litteratur

  • Schmidt, Tom: Bustadnavn i Østfold : 5 : Rygge og Moss, 2004, s. 179.