Anna Bjørsets pensjonatskole

Anna Bjørsets pensjonatskole for unge piker lå på Søndre Borgen i Asker. Skolen eksisterte i årene 1914–27.

Anna Bjørsets pensjonatskole.
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Om Anna Bjørset født Bentzen

Anna Bentzen ble født i Fredrikshald (nå Halden) 9. september 1862. Foreldrene var overtollbetjent Fredrik Nicolai Bentzen og hustru Sophie Dorthea født Lorentzen. Anna var den yngste av fem barn. Hun tok eksamen ved Hartvig Nissens lærerinneskole knapt 19 år gammel med bedre karakterer enn noen før henne. Lærerskolene var på denne tiden ikke åpne for kvinner. 24 år gammel i 1886 ble hun ansatt som førstelærer og inspektør ved Molde høyere skole. 27 år gammel reiste hun med statlig stipendium til USA, Frankrike og Nederland for å studere pedagogikk. I USA ble hennes engasjement i kvinnesak og stemmerettsspørsmål stimulert ved kontakt med markante kvinneskikkelser som Susan Anthony og Elisabeth Stanton.

I Drammen

I 1894 giftet hun seg med bergenseren, pedagog og lærebokforfatter Karl Even Bjørset. Han var en meget kjent og kjær skolemann i Drammen som var blitt enkemann i 1893. Han hadde tre barn i sitt første ekteskap. Karl og Anna Bjørset fikk fire barn sammen. Hele tiden i Drammen ga hun privattimer i tysk, fransk og engelsk etter egne pedagogiske metoder. Karl Bjørset døde i 1912, og Anna måtte finne en måte å skaffe underhold til seg og de mange barna. Hun hadde ikke glemt sin drøm om å få satt sine pedagogiske prinsipper ut i livet.

Til Asker

 
Det eldste bildet av skolen.Bygningen ble bygd ut mot venstre. På de nyere bildene ser vi tydelig gavlen på det gamle huset
Foto: ukjent

Den 21. november 1913 fikk hun skjøte på gårdsnummer 6, bruksnummer 1, Borgen i Asker. Hun fikk lånt penger gjennom gode venner og kjøpte gården for kr 33000. På gården var det to våningshus, det nyeste bare noe få år gammelt. Her skulle pikeskolen holde til.

I 1914 distribuerer hun en brosjyre om en pensjonatskole for unge piker i 16-18- årsalderen. Hun lover et styrkende opphold på landet med en begrenset, men grundig undervisning. Det skal undervises i tysk, engelsk, fransk, musikk, matlaging, lett kjolesøm og kunstflid. Undervisningen skal tilpasses den enkelte elev med grupper ut fra kompetansenivå.

Undervisningen

« Ogsaa i husholdningsundervisningen inddeles eleverne i partier. Hvert parti undervises saavel praktisk som teoretisk 2 formiddage og 1 eftermiddag pr uke. Eleverne er med i tillavingen av dagens kost og blir tillige grundig undervist i alslags baking, saavel i komfur som bakerovn» Om vinteraftnene blir det lest høyt verdifulle ting av den nordiske skjønnlitteratur. Skoleåret var fra 1. september til 22. juni med 3 ukers juleferie.

Det daglige livet på skolen skulle gi elevene en trygg følelse av at de befant seg i et hjem der den enkeltes behov såvel legemlig som åndelig skulle tilfredsstilles! Skolen måtte snart ha mer plass, og Anna Bjørset tegnet selv den store nye bygningen som ble satt opp. Det opprinnelige huset ble inkorporert i det nye. Dette kommer tydelig fram i bildene fra skolen. I denne var det elektrisk lys og sentraloppvarming og telefon. Det fristes også med tennisbane og flott skiterreng.

Et internasjonalt miljø

 
Anna Bjørsets pensjonatskole for unge piker. Klikk på bildet for å se navn.

De første årene under verdenskrigen var det vanskelig å skaffe elever, men etter hvert vokste elevtallet. Noen år var det over 60 unge jenter på pensjonatet. Disse kom fra hele landet, fra Danmark, Sverige, Romania og USA. Utenlandske lærere underviste i sine morsmål. Fräulein Knapp underviste i tysk, mademoiselle Biodet i fransk og mrs Buncall i engelsk. Kirsten Lind var fra Danmark og var stedets oldfrue. En sveitsisk kunstmaler, Adrien Holy, ble gift med Anna Bjørsets yngste datter Ellisif. En russisk flyktning, Zverolovlev, ble ansatt som gårdsgutt. En mentalt forstyrret finsk borgermesterfrue strandet også her på Søndre Borgen. Søndre Borgen var altså mer internasjonalt enn noe annet sted i Asker!

Lolly Ræstad var skolens husstellærerinne. Hun startet senere sin egen husholdningsskole på Briskeby i Oslo. Der gikk prinsessene Astrid og Ragnhild og lærte kokekunst. Da Ræstad sluttet, tok Karoline Frislid over. Hun ble senere gift med Anna Bjørsets stesønn Trygve. Deres barn Kåre Bjørset (1925-2004) og Helge Bjørset (1927-) bodde på farens gård Rønningen kort vei fra skolen.

Jord- og hagebruk ble tatt opp igjen. Gården hadde 2 hester, kuer, griser og høns. Hagen bugnet av frukt og bær til egen husholdning og salg. Alt var planlagt og gjennomført av Anna Bjørset selv.

Slutt i 1927

I 1927 måtte hun legge inn årene. Det ble for strevsomt, og hun fant ingen til å stå for den videre driften. Den kjente pedagogen Anna Sethne delte Anna Bjørsets syn på elevene der arbeidsskoleprinsippet var viktig. Da Anna Bjørseth døde 12. februar 1953 avsluttet Sethne sin nekrolog slik: «Det grodde der Anna Bjørset sådde i offervilje og i våkent, intenst arbeid. Selv ønsket hun å tre tilbake da hun fant ikke å kunne yte det fullverdige. Alle som har kjent henne og holdt av henne, bevarer minnet om en høyt begavet norsk kvinnes liv og virke- en kvinne som uegennyttig gjennom etv langt liv ga med fulle hender til hjem og samfunn, uten noen gang å ville ha takk eller pris».

Anna Bjørset er begravet på Asker kirkegård.

Kilder

  • Artikkel av Lise Bjørset og Kåre Bjørset i Asker og Bærum historielags årsskrift 1985.
  • Radioforedrag av Anna Sethne 22.10. 1952.
  • Nekrolog av Anna Sethne i Dagbladet 18.2. 1953.
  • Lise Bjørset (barnebarn) august 2016
  • Mikkel Bjørset Tin (oldebarn) august 2016
  • Folketellinger og tinglysninger i Digitalarkivet.
  • http://www.asker.kirken.no/gravsok. Bjørset familiegrav

Galleri


  Anna Bjørsets pensjonatskole er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8264824° N 10.4250613° Ø