Arnold Ræstad

Arnold Christopher Ræstad (født 15. februar 1878 i Kristiania, død 18. september 1945 i Oslo) var jurist og politiker (V). Han var forfatter av en rekke bøker og artikler om juridiske, økonomiske og andre spørsmål, og var deltaker i flere internasjonale konferanser, blant annet FNs stiftelseskonferanse i San Francisco i 1945. Han hadde dessuten en rekke verv, blant annet var han styreleder i NRK 1933-1939. Han var også utenriksminister i Otto Blehrs andre regjering 1921–1922.

Foto av Arnold Ræstad 1926.
Foto: Ukjent/Postmuseet.

Familie

Arnold Ræstad var sønn av handelsfullmektig Christopher Andreas Ræstad (1847–1904) og Maren Gjertine f. Monge (f. 1847). Skuespilleren Bertha Ræstad (1882–1959) var søsteren hans.

I 1910 giftet han seg i London med Märta Alexandra Maria Pauline Bratt f. friherrerinne Stjernstedt (1882–1969). De fikk to døtre:

  • Tove Pauline (1911–1995), oversetter, bosatt i Djursholm ved Stockholm, gift med Torbjörn Fahlén (1903–1993).
  • Märta Merete (1918–2006), fysioterapeut, gift 1) med Morten Ree, 2) med lege Ole Jacob Malm (1910–2005).

Liv og virke

Arnold Ræstad vokste opp i Kristiania. Ved folketellingen for 1885 er familien oppført på adressen Thorvald Meyers gate 52.

Ræstad tok examen artium i 1896, og studerte deretter jus. Han fikk ren laud da han tok embetseksamen i 1900. I 1913 ble han dr.juris. på en avhandling om sjøterritoriets historie og teori.

Ræstad ble sorenskriverfullmektig i 1901 og advokatfullmektig i 1903. I 1906 ble han sekretær i Utenriksdepartementet. I 1910 ble Ræstad redaktør i Tidens Tegns utenriksavdeling. Fra 1913 til 1918 var han universitetsstipendiat i handelspolitikk og folkerett. I denne perioden hadde han også et studieopphold i USA.

Ræstad var 1921-1922 utenriksminister i Otto Blehrs andre regjering. Her mislyktes han i å sluttføre handelsforhandlingene med «vinlandene» Spania og Portugal i samsvar med forbudslinjen fastsatt av Stortinget.

Arnold Ræstad var styremedlem ved Bergen Kringkastingselskap A/S fra 1926 til det ble innløst av NRK i 1933. Han fulgte med over til NRK, der han var styreformann 1933-1939.

Under krigen ledet Ræstad i 1940 det frie NRK på den norske side av fronten under felttoget, og deretter i London og USA inntil 1945. Han startet også norske kringkastingssendinger fra USA.

Ræstad var ellers medlem av en lang rekke kommisjoner og utvalg, og hadde en rekke verv. Blant annet var han medlem av Traktatkommisjonen av 1918 og Luftfartskommisjonen 1919-1920, han var styremedlem av Norsk Luftseilasforening 1925-1928, og han var med i Banklovkommisjonen 1920-1921.

Arnold Ræstad deltok også i en rekke internasjonale konferanser. 1930-1931 var han norsk delegert i Folkeforbundet, og fra 1930 samtidig medlem av den faste voldgiftsdomstol i Haag. Han var også norsk deltaker under San Francisco-forhandlingene om FN høsten 1945.

Ettermæle

 
Arnold Ræstad er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en redaksjonell nekrolog over Arnold Ræstad i Aftenposten 18. september 1945 ble han beskrevet slik (utdrag):

I årene helt fra 1917 til nu har dr. Ræstad spilt en fremtredende rolle i vårt offentlige liv, og han har innehatt en lang rekke tillitsverv av forskjellig art. … Dr. Ræstad var en mann med allsidige interesser, og hans arbeidskraft og energi var betydelig. Han hadde mange jern i ilden, og fikk bl.a. tid til å skrive en rekke avhandlinger om forskjellige emner.

I sin artikkel om Ræstad i Norsk biografisk leksikon gir Hans Fredrik Dahl denne beskrivelsen av ham (utdrag):

I sterk kontrast til den strenge saklighet Ræstad alltid utviste i sitt arbeid, gjorde hans befatning med så vidt mange kontroversielle saker at han utad ble omstridt som få andre i sin samtid. Dette som annet tok han med stoisk ro.

Arnold Ræstad er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Bisettelsen fant sted 22. september 1945 fra Det nye krematorium ved gravlunden, med en lang rekke representanter for det offisielle Norge til stede, blant andre høyesterettsjustitiarius Paal Berg og finansminister Gunnar Jahn.

Kilder og referanser