Askjumgutua

Askjumgutua (lokalt bare Gutua) er en veg i Nordlia i Østre Toten. Gutua er en ca. 1,5 kilometer lang, privat veg som forbinder Nordlivegen med Nordlihøgda. Krysset Nordlivegen/Askjumgutua ble tidligere kalt Bergegrinda, mens tilknytningspunktet til vegen Nordlihøgda fortsatt går under navnet Lyksetvegaskjellet, etter ei stuggu som nå er borte. Askjumgutua er et gammalt vegnavn, men det ble ikke offisielt (vedtatt av kommunen) før i 2009. Høsten 2012 ble det satt opp vegskilt.

Widerøe-bilde tatt over Askjumgutua rundt 1950. Øverst ser vi bruka Ringelien, Stubberud og Arneberg, lenger nede Dælin og Askjum.
Foto: Totens bygdebok I (1952)

Gutua har navn etter garden Askjum. Den opprinnelige gutua gikk fra Nordlivegen (før kalt Trondhjemsvegen) til Askjum, men seinere ble vegen forlenga til Kraby-Dælin. På et kart fra 1879 stopper vegen ved Dælin. Strekningen fra Dælin og oppover ble trulig bygd etter at vegen Nordlihøgda (Raufosslinna) i 1915 ble forlenga fra Stubberud til Alm.

I Askjumgutua er det pr. 2023 24 husstander, på tomter fra de tre matrikkelgardene Askjum, Dælin og Stubberud.

Kilder og litteratur

 
Høst i Askjumgutua. Bildet er tatt ved Askjum.
Foto: Ole-Anders Beck (2020).

Galleri

Se også