Nordlivegen (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordlivegen i 1950-åra. Vi ser nordover, i retning Gjøvik. Mann og gutt i (vennskapelig?) boksekamp. På nersida av vegen skimter vi husa på småbruka Engelund, Bekkelund og Frydenlund.
Foto: Rolf Bekkelunds familiealbum.

Nordlivegen i Østre Toten strekker seg fra Fagerlundkrysset nord for Lena til Andersgardkrysset i Nordlia, der den kommer innpå Gjøvikvegen. Vegnavnet ble vedtatt av kommunestyret i Østre Toten i 2009, og vegskilt ble satt opp i 2012. Vegen er oppkalt etter bygdelaget Nordlia. Etter vegen er det mest spredt bebyggelse, både eldre gardsbruk og nyere villaer, men den nordre delen av Nordlivegen passerer gjennom tettbebyggelsen i Nordlia.

En gammal hovedveg

To delstrekninger på den ca. 10 kilometer lange vegen er svært gamle og er deler av den tidligere kongsvegen mellom Toten og Christiania. Da biskop Jens Nilssøn var på visitasreise i 1594, fulgte han omtrent den nåværende Nordlivegen forbi gardene Lunda og Sokstad og mellom Berg og Askjumtoppen. Bispefølget

fore i nord 2 pilskud til 2. gaarde, den første heder Lunden och den anden Sogestad, baade paa denn høyre haand østenfor veyen strax hos, siden droge wi offuer en liden skoug i nord 1 fiering til en gaard heder Grosetter liggendis paa den høyre haand ret hos veyen (och haffde wi tilforn synden 3 pilskud en gaard kallis Berg oc paa den høyre haand. Imellum disse tuende gaarde, kunde wi see offuer Miøs Stange kircke).

Parsellene Grøtberg-Berg og Askjum-Andersgard er derimot av nyere dato, bygd i perioden 1927-50. Hensikten med disse nye strekningene, særlig Grøtberg-Berg, var først og fremst å få en flatere veg. Mellom Grøtberg og Berg gikk vegen før over de bratte Bergs- og Djupdalsbakka, mens en på strekningen Askjum-Andersgard fulgte Kjørkjevegen ned til Breili og derfra kjørte gardimellom nordover. I noteringsboka si har bonden Ole Christian Haug, som bodde ved Nordlivegen, skrevet om arbeidet med de nye parsellene på vegen (se bl.a. 1926, 1927, 1930 og 1934). De aller siste notatene i dagboka til Haug, skrevet i januar 1934, er om «12 Mand [som har begynt] at planere Nordliveien ved Kalrudstad nedre».

Avgreininger fra Nordlivegen

Kart fra 1820 med «Kongevei fra Toten til Christiania» i midten.

Galleri

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.7159532° N 10.7832283° Ø