Ner-Kallrustad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ner-Kallrustad fotografert fra Øver-Kallrustad, ca. 1920. Nordlikjørkja og Nes i bakgrunnen.

Ner-Kallrustad er en tidligere gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122, bnr. 2). Eiendommen oppsto i 1832, da matrikkelgarden Kallrustad ble delt i to bruk, nedre og øvre Kallrustad.

Alt rundt 1850 ble mesteparten av enga (bnr. 3) solgt fra eiendommen, som dermed var sterkt redusert. Dette arealet var en periode eid av nabogarden Asgard, men ble rundt 1900 solgt fra som småbruka Bekkelund og Engelia. Rundt 1890 kjøpte Rasmus Daffinrud det gjenværende Ner-Kallrustad, og da han var aktiv avholdsmann, ble hovedbygningen påbygd for å få lokale til losjen Nordliens Haap.

Bygningen på Ner-Kallrustad i 1991.
Foto: Trond Nygård

I 1965 ble den gjenværende delen av garden (ca. 40 mål jord og 60 mål skau) solgt til Engelia. Mesteparten av det opprinnelige Ner-Kallrustad ble dermed gjenforent. Skauen ble på slutten av 1970-tallet imidlertid lagt ut til til boligfelt (Kallrustadskauen) og tomt til ny skole i Nordlia. Ner-Kallrustad framstår i dag som en villaeiendom, som siden 1990 har blitt brukt som feriested. Hovedbygningen og skålen står fortsatt.

Hektesøm

I 1900 var Ner-Kallrustad ett av de mange stedene i Nordlia der kona og ungene satt med hektesøm som hjemmearbeid.

Regnskapsboka 1958-61

Det er bevart ei regnskapsbok og noen andre dokumenter fra tida 1958-61. Dette er kort tid før Daffinrud solgte garden, og Ner-Kallrustad opphørte som sjølstendig jordbrukseiendom. Boka og dokumentene ble i 1995 gitt som gave fra Inga Daffinrud, Rikards enke, til Trond Nygård. Regnskapsboka viser blant annet at Inga var ansatt ved Østlandske Sømindustri på Gjøvik.

Kilder

Gravminnet til Rikard og Inga Daffinrud på kirkegarden i Nordlia.
Foto: Jorun Vang (2008)