Rasmus Daffinrud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rasmus Daffinrud, utsnitt fra bilde tatt på nabogarden Øver-Kallrustad. Foto fra Ranveig Kalrudstads familealbum (1920-åra).
I 1910 sto Daffinrud på 12. plass på Arbeiderdemokratenes valgliste i Østre Toten. Denne gangen kom han ikke inn i herredstyret.

Rasmus Daffinrud (født 7/2 1857 i Daffinrud i Vestre Toten, død 15. desember 1935) var gardbruker på Ner-Kallrustad i Nordlia, aktiv avholdsmann og lokalpolitiker i Østre Toten. Han var leder for avholdslosjen Nordliens Haap og satt flere perioder i kommunestyret for Arbeiderdemokratene. Daffinrud var også æresmedlem i Nordliens K.U.F.

Husmannssønnen som ble sjøleier

Daffinrud ble født på husmannsplassen av samme navn, under storgarden Alm i Vestre Toten. Rundt 1890 fikk han imidlertid kjøpt garden Ner-Kallrustad i Nordlia, og sjøl om dette ikke var noen storgard, betydde kjøpet at Daffinrud klatra sosialt. Han dyrka opp en stor del av eiendommen, inkludert en skauteig han kjøpte innåt, så Ner-Kallrustad ble i Daffinruds tid på ca. 40 mål dyrka jord. I tillegg hadde han ca. 60 mål skau og beite.

Avholdsmannen

Som ivrig avholdsmann bygde han på hovedbygningen på Kallrustad for å få lokale til foreninga Nordliens Haap. Han var trulig en av grunnleggerne av dette laget. Rundt 1907 bygde de imidlertid eget lokale litt lenger sør i Nordlia. Daffinrud var i flere tiår denne losjens formann og sto som medlem helt til sin død i 1935.

Arbeiderdemokraten

I likhet med mange avholdsfolk på Opplanda var Daffinrud politisk hjemmehørende i Arbeiderdemokratene. Han satt i kommunestyret for disse i flere perioder, blant annet i tidsromma 1902-1907 (to valgperioder) og 1916-1919. I 1910 sto han på lista, men kom ikke inn (se illustrasjon til høgre). Daffinrud ble i 1913 valgt inn i det første styret for Toten Kommunale Elektrisitetsverk (TKE), som en av Østre Totens representanter.

Familien

Rasmus Daffinrud var gift med Karoline Hansdatter (1853-1940), oppvokst opp på plassen Dælinøgarden. De hadde tre barn, Martha (1889-1922), Hans Rudolf (1891-1918) og Rikard (1895-1977). Sønnen Hans reiste i 1913 til Amerika, mens dattera Martha døde ung. Att på Kallrustad var Rikard, som hjalp faren med gardsarbeidet.

Til husholdningen på Ner-Kallrustad hørte lenge også svigermora Anne Johannesdatter (1819-1912), som flytta hit etter at hun ble enke.

En offentlig død

Oppland Arbeiderblad skriver om ulykka på Rambekkmoen (14. desember 1935).

Daffinrud døde 15. desember 1935, 78 år gammal. Han kjørte av vegen med hest og slede på Rambekkmoen, etter å ha vært på innkjøpstur til Gjøvik. Han fikk noen mjølsekker over seg og ble sittende fast i snøen. Daffinrud drog på seg lungebetennelse og døde på Gjøvik sjukehus. Oppland Arbeiderblad slo stort opp "den kjente, gamle gårdbrukers" ulykke og død.

Arven

Etter at Rasmus Daffinrud døde, tok sønnen Rikard (1895-1977) over Ner-Kallrustad. Han dreiv garden til 1965, da han solgte jorda og skauen til naboeiendommen Engelien. Husa ble solgt separat. Sjøl bygde Rikard og kona Inga seg en ny villa på øversida av Nordlivegen.

Kilder og litteratur

Se også

Eksterne lenker