Engelia (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Engelia
Engelia.jpg
Engelia rundt 1930.
Foto: Johs. Engelien
Alt. navn: Engelien
Rydda: 1889?
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 122
Bnr: 2, 3 og 5
Adresse: Nordlivegen 832

Engelia er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122, bnr. 2, 3 og 5). Husa og mesteparten av jorda ligger på nersida av Nordlivegen. På andre sida av vegen ligger Ner-Kallrustadjordene (bnr. 2), som i 1965 ble kjøpt inntil. Til sammen består bruket av ca. 75 mål dyrka jord. Låven er bygd i 1971 (seinere påbygd) og våningshuset i 1977. To gamle våninghus ble revet i henholdsvis 1980 og 1982. Det var lenge svineproduksjon på garden, men fra ca. 2000 er det bare korn.

Historikk

Engelia 8. november 2019. Det er snø i lufta.
Foto: Trond Nygård (2019).

Eiendommen ble oppretta i 1889, da Hans Nilsen (seinere Engelien) kjøpte jordstykket gnr. 122/5 fra Asgard. Dette var opprinnelig en del av enga på Ner-Kallrustad, men den hadde midt på 1800-tallet blitt kjøpt innåt Asgard.

Hans Engelien starta skifabrikk kort tid etter at han kjøpte eiendommen. Skimakervirksomheten ble videreført i større skala av sønnen Johs. Engelien. Han etablerte i 1898 Engeliens skifabrikk i HunnsvegenGjøvik. Johs. bodde også i byen, men i 1924 (22. mai) fikk han dessuten skjøte på Engelia:

«Undertegnede Hans Engelien selger, skjøter og overdrar herved til Johs. H. Engelien min eiendom Engelien gno 122 bno 5 av skyld 79 øre i Østre Toten for en kjøpesum stor Kr. 23.000.- tre og tyve tusen Kroner, der er ordnet på omforent måte. I handlen medfølger div. løsøre, der er værdsat til Kr. 5000,- selgeren forbeholder sig verkstedbygningen og jordstykket overfor denne, mellem Kallerustadveien og den stenfyldte grøft for sin levetid. Selgeren forbeholder sig likeledes rett til kjøp av 10 liter nysilt melk pr. uke fra gården, efter almindelig gangbar melkepris.»[1]

En ny bit av Asgard (gnr. 122/3, også denne parsellen kom egentlig fra Ner-Kallrustad) ble solgt til Engelia i 1935. Juul Bekkelund kjøpte dette arealet fra Asgard samtidig med at han overtok det opprinnelige Engelia. Da Rikard Daffinrud på Ner-Kallrustad i 1965 ga seg som gardbruker, solgte han eiendommen til Nils Stende i Engelien. Stende beholdt jorda, men solgte ca. 1980 skauen som byggefeltet Kallrustadskauen ("Stendefeltet") og ny tomt til Nordli skole. Alt rundt 1970 hadde han også solgt boligtomter i den vesle skauen i Engelien (byggefeltet Engelienga).

Navnet

Engelia var nokså populært som navn på småbruk rundt forrige århundreskifte. I Nordlia kan navnet være ei oppkalling etter den gamle garden Engelia i Søndre Land, der Hans Engelien ble født. I seinere tid har dativforma Engeli'n vært mest brukt i alle kasus, men eldre folk i Nordlia kan fortsatt si Engelia. Preposisjon: i /engelin/.

Referanser

Kilder

Galleri