Engelia (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Engelia
Engelia.jpg
Engelia rundt 1930.
Foto: Johs. Engelien
Alt. navn: Engelien
Rydda: 1889?
Sted: Nordlia
Kommune: Østre Toten
Fylke: Oppland
Gnr.: 122
Bnr: 2, 3 og 5
Gateadresse: Nordlivegen 832

Engelia er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122, bnr. 2, 3 og 5). Husa og mesteparten av jorda ligger på nersida av Nordlivegen. På andre sida av vegen ligger Ner-Kallrustadjordene (bnr. 2), som i 1965 ble kjøpt inntil. Til sammen består bruket av ca. 75 mål dyrka jord. Låven er bygd i 1971 (seinere påbygd) og våningshuset i 1977. To gamle våninghus ble revet i henholdsvis 1980 og 1982. Det var lenge svineproduksjon på garden, men fra ca. 2000 er det bare korn.

Eiendommen ble oppretta i 1889, da Hans Nilsen (seinere Engelien) kjøpte bnr. 5 fra Asgard. Dette var opprinnelig en del av enga på Ner-Kallrustad, men den ble midt på 1800-tallet kjøpt innåt Asgard. En annen bit av denne enga ble solgt til Engelia i 1935 (bnr. 3). Juul Bekkelund kjøpte dette arealet fra Asgard samtidig med at han overtok det opprinnelige Engelia. Da Rikard Daffinrud på Ner-Kallrustad i 1965 ga seg som gardbruker, solgte han eiendommen til Nils Stende i Engelien. Stende beholdt jorda, men solgte ca. 1980 skauen som byggefeltet Kallrustadskauen ("Stendefeltet") og ny tomt til Nordli skole. Alt rundt 1970 hadde han også solgt boligtomter i den vesle skauen i Engelien (byggefeltet Engelienga).

Den første brukeren på stedet, Hans Engelien, starta skifabrikk kort tid etter at han kjøpte eiendommen. Skimakervirksomheten ble videreført i større skala av sønnen Johs. Engelien. Han etablerte i 1898 Engeliens skifabrikk på Gjøvik.

Gravminnet til familien Bekkelund-Tajet på kirkegarden i Nordlia. Juul og Dagny Bekkelund dreiv Engelien fra 1935 til 1949, da Juul døde. Dattera Bjørg var gift med Ole Taiet.
Foto: Trond Nygård (2013)

Engelia var nokså populært som navn på småbruk rundt forrige århundreskifte. I Nordlia kan navnet være ei oppkalling etter den gamle garden Engelia i Søndre Land, der Hans Engelien ble født. I seinere tid har dativforma Engeli'n vært mest brukt i alle kasus, men eldre folk i Nordlia kan fortsatt si Engelia. Preposisjon: i /engelin/.

Kilder