Nordlia kirkegard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gravlunden på vestsida av Kjørkjevegen anlegges, ca. 1929.
Foto: Ukjent
Den siste utvidelsen av kirkegarden, på baksida av kirka.
Foto: Trond Nygård (2012)

Nordlia kirkegard ligger i tilknytning til Nordlia kirke i Østre Toten kommune. Den eldste delen av gravlunden ble anlagt samtidig med kirka, i 1901. Denne delen ligger rundt sjølve kirkebygget. 11. oktober 1929 innvia sokneprest Anders Hovden gravlunden på motsatt side av Kjørkjevegen, mens det i 1985 ble tatt i bruk et tredje gravfelt, på baksida av kirka. Dette er en direkte utvidelse (mot øst) av den eldste delen av gravlunden.

I bakken øverst på gravfeltet på vestsida av Kjørkjevegen ble det innretta et likhus, men da kirkestua ble bygd (ca. 1990), ble det bårerom i kjelleren her i stedet.

De fleste i bygdelaget og kirkesognet Nordlia har siden 1901 blitt begravd på denne gravlunden, også majoriteten av befolkningen i gamle Bjørnsgård skolekrets. Men en del av de større bøndene i denne kretsen har valgt å bruke sine gamle familegravsteder på Hoff kirkegard. Før kirka og kirkegarden i Nordlia ble oppretta, ble alle nordlingene gravlagt ved Hoff.

Klasseforskjeller

Den opprinnelige kirkegarden, rundt kirka, preges av bondesamfunnets store klasseforskjeller, da de store gardbrukerne reserverte plasser til seg. Gjevest var de mest synlige plassene, i nærheten av hoveddøra mot vest. Husmennene hadde ikke midler til å reservere gravsted, så de ble begravd på baksida av kirka. Kista til den første som ble gravlagt i Nordlia, husmannen Johan Johannesen Peisopp, ble satt ned lengst bort i det nordøstre hjørnet av kirkegarden.

På den nyere delen av gravlunden (fra 1929) var det imidlertid ikke så åpenbart hvor det ga mest status å ligge, så der oppsto det ikke noe tydelig sosialt mønster. Det samme gjelder det nye feltet fra 1980-tallet.

Yrkestitler

På gravsteinene fra før ca. 1960 er det ofte yrkestitler. Dette gjelder særlig personer som hadde yrker med en viss status. I bygdelaget Nordlia var det sjølsagt mange gardbrukere, men også lærere, landhandlere, underoffiserer og en mjøsfisker! Nyere gravminner har sjelden yrkestitler, for eksempel lærer Håkon Lundsteins grav (2001). Fotografiene er tatt av Jorun Vang (2008) og Trond Nygård (2011-13).

De eldste nordlingene

Gravminner som er fjerna

Kilder og litteratur

  • Kirkevergen i Østre Toten: Kirkegårdsprotokoll for Nordliens kirkegård 1901-.
  • Statsarkivet i Hamar, bispevisitas i Østre Toten 1932: Sokneprest Martin Olsens beskrivelse av Nordlia kirke og kirkegard (20. august 1932).