Hans Olsen Kallrustad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Olsen Kallrustad (født 4. april 1793 (?), død 25. april 1873[1]) var den første gardbrukeren på Øver-Kallrustad, NordliaØstre Toten.

Han var innerst på garden Dælin da han 19. mars 1821 gifta seg i Hoff kirke med Karen Hansdatter (1795-1857). Konas foreldre, Hans Larsen og Maria Jensdatter, eide Asgard i Nordlia.

Etter bryllupet en gang bosatte de seg i Christinelund, seinere kalt Smedstuggua, en av plassene som lå under den store fogdegarden Breili. Fogd Børge Schultz hadde også lagt innåt naboeiendommen Kallrustad, men han døde i 1826, og under en auksjon fem år seinere kjøpte Hans Olsen og naboen Ole Larsen Stensrud den garden. I panteboka står det at «Gaarden Kallerudstad blev opraabt for 500 Spd men herpaa skeede intet Bud. Efter Nedsættelse i Opraabssummen og efter Bud og Overbud blev Ole Larsen Steensrud og Hans Olsen Christinelund med Cautionist Hans Soelberg høystbydende for den Summa 278 Spd, hvorfor de nøde tilslag».

Kallrustad ble delt i «tvende formeentlig lige gode Dele», som det heter i delingsforretningen fra 1832. Karen og Hans valgte den vestre (øvre) delen av garden, og bygde opp bruket Øver-Kallrustad. De var barnlause, men ser ut til å ha oppfostra Martin Kristiansen, som bodde på Kallrustad som konfirmant i 1837.

Martin ble gift med Elise Gulbrandsdatter, og de fikk skjøte på Kallrustad våren 1857. I skjøtet står det at kjøpesummen var «250 Spd. og et livsvarigt Føderaad til mig [Hans Olsen] og Hustru Karen Hansdatter». Alt den 8. november døde Karen, 62 år gammal. Enkemannen Hans fortsatte å bo på Kallrustad, også etter at Martin gikk konkurs rundt 1864. I folketellinga 1865 er Hans Kallrustad kalt «Føderaadsm», og Martins datter Karoline var husholderske for han. Hans var en av fadderne hennes i 1851.

Hans Olsen Kallrustad døde 25. april 1873, etter at Martin Hansen Alfstad og kona Berte Marie (f. Kolbjørnrud) hadde tatt over garden.

Referanser

  1. Hans Olssen i Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1866-1877 (avdød) fra Digitalarkivet. I forbindelse med dødsfallet er også fødselsdatoen 4. april 1793 oppgitt. Hvis dette er korrekt, er det en mulighet for at Hans er identisk med den Hans Olsen som ble døpt i Hoff kirke 7. april 1793. Foreldrene, som ikke var gift, var Berte Hansdatter på Garde i Lensbygda og Ole Wilhelmsen på Evang i Frambygda. Se kirkeboka.

Kilder og litteratur